Expertworkshop - Att hantera data i ett större forskningsprojekt

.
Workshop , Göteborg
17 December 2019, kl. 01.00–01.00

Data Management

Tisdagen den 17 december anordnade SND en workshop för dataexperter i större forskningsprojekt och nationella infrastrukturer. Inbjudningar till workshoppen gick ut till dataexperter verksamma vid Göteborgs universitet. Fokus för dagen var metoder för att organisera och dokumentera data och metadata. Som diskussionsunderlag användes kapitel två, "Organise & Document", i CESSDA:s Data Management Expert Guide (DMEG).

Program

09.30 - 10.00 Fika

10.00 - 10:30 Introduktion, kort presentation av deltagarna

10.30 - 12.00 Genomgång av CESSDA:s DMEG kapitel 2 och presentation av hur projekten organiserar och dokumenterar data

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Grupparbete: Kan vi bli bättre på att organisera och dokumentera data?

14.30 - 15.00 Slutdiskussion

 


 

Plats: Medicinaregatan 18A (vån 4), Göteborg

Deltagande registreras via separat inbjudan.

Eventet är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.