SND:s Datahanteringsutbildning 2015

Torsdag 12 november, 9:30-17:00, Torgny Segerstedtsalen, Vasaparken, Göteborg

Fredag 13 november, 9:30-15:30,  SND:s lokaler, Bohusgatan 15, Göteborg

Datahanteringsutbildningen riktar sig till forskare och doktorander som vill lära sig grundläggande datahantering och hur man kan handskas med sina data på ett säkert och praktiskt sätt. Datahantering innebär en systematisk förvaltning av forskningsmaterialet från projektets början till slut. Bland annat tar vi upp hur man effektivt håller ordning på sina filer, vad metadata är och hur man kan dokumentera dem och vilka juridiska frågeställningar man kan behöva ta hänsyn till. Vi ger också deltagarna möjlighet att prova på verktyg för datahantering och metadatadokumentation.

Nytt var att datahanteringsutbildningen 2015 bestod av två dagar. Första dagen innehöll presentationer om grundläggande datahantering, följt av gruppdiskussioner. Andra dagen erbjöds möjlighet att i mindre grupper fördjupa sig i olika delar av datahanteringsarbetet, samt ett pass enbart för juridik i forskningen. De som deltog i SND:s doktorandnätverksträff i datahantering 2014 kunde känna igen delar av presentationerna dag 1. Den som önskade förbereda sig inför datahanteringsutbildningen kunde ta del av SND:s rekommenderade litteraturlista.

Program

SND erbjuder doktorander möjligheten att tillgodoräkna sig högskolepoäng för datahanteringsutbildningen som en del i sin forskarutbildning. För detta har vi tagit fram en utbildningsplan med tillhörande litteraturlista. Mer information om detta finns under Utbildningen som del i forskarutbildning.