Diskussionsforum: Forskningsdata, 13 maj 2016

PROGRAM

Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1, Vasaparken

09.30-10:00 Registrering och frukostfika

10:00-10:15 Välkommen

Max Petzold, SND:s föreståndare inleder diskussionsforumet

10:15-11:30 Forskningsfinansiärernas krav på tillgängliggörande av forskningsdata

Hur ser forskningsfinansiärerna på tillgängliggörande av forskningsdata? Hur ser utvecklingen ut framöver?

Göran Blomqvist, VD för Riksbankens Jubileumsfond, berättar om RJ:s arbete för en ökad öppenhet kring forskningsdata med krav på sökbarhet, dokumentation och tillgänglighet.

Andreas Björke, forskningssekreterare på FORTE, redogör för FORTE:s syn på och arbete med tillgängliggörande av forskningsdata. Presentation

11:30-12:30 DataverseNL - Publicering av forskningsdata. Hur gör de i Holland?

Henk van den Hoogen, programchef för forskarstöd vid Maastricht Universitetsbibliotek och styrelseledamot i den rådgivande kommittén för DataverseNL berättar om samarbetsprocesserna nationellt samt om DataverseNL som helhet. Dataverse är ett publiceringsverktyg för tillgängliggörande av forskningsdata. Henk van den Hoogen diskuterar de hinder som det dagliga arbetet stött på och de erfarenheter som de inblandade aktörerna gjort. Det handlat till exempel om vilken roll DataverseNL spelar på Maastrichts universitetsbibliotek och hur forskarna reagerat på kraven om datahantering. Presentation

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:00 Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA-portalen

Urban Ericsson, projektledare för DiVA-portalen, visar och berättar om hur långt arbetet kommit med att möjliggöra publicering av dataset i DiVA. Presentation

14:00-15:00 Lägesrapport från pilotprojektet Arkiv-Bibliotek-SND 2016 (BAS16)

Elisabeth Strandhagen, utbildningskoordinator på SND, presenterar arbetet med pilotprojektet BAS16. Vad har hänt sedan projektet startade? Vilka lärdomar har gjorts på vägen? Presentation

Christian Kleinhenz och Eva M Johansson, universitetsbibliotekarier i Team undervisning, Samhällsvetenskapliga Biblioteket, Göteborgs universitet, delar med sig av sina erfarenheter som pilotdeltagare. De diskuterar också hur det fortsatta arbetet kan se ut ur ett biblioteksperspektiv.

15:00-15:20 Fika

15:20-15:40 DOI - Vad är de bra till?

Birger Jerlehag, IT-samordnare på SND, berättar om DOI, en viss typ av persistenta identifierare (OID). DOI är en tjänst för att kunna lokalisera objekt på webben över tid. Presentation

15:40-16:00 Framtiden

Avslutande diskussioner. Hur går vi vidare? Vilka tankar tar vi med oss till nästa diskussionsforum?

 

Presentationer

 

Webbforum för diskussion om forskningsdata: snd.gu.se/forum/forskningsdata

Läs mera om arrangemanget i SND:s nyhetsarkiv