Workshop om utvecklingen av digitala verktyg för arkeologisk forskning

Publicerad: 2022-11-17

Under torsdagen den 17 november arrangerade SND-kontoret en workshop om utvecklingen av nya digitala tjänster och verktyg för arkeologisk forskning. Bland annat sammanfattades resultaten från det internationella samarbetet ARIADNEplus som avslutas vid årskiftet. Samtidigt presenterades planerna för arbetet med den nya nationella forskningsinfrastrukturen Swedigarch vars mål är att sammanlänka olika arkeologiska källor och databaser. 

ARIADNEplus och Swedigarch

ARIADNEplus är ett EU-finansierat forskningsinfrastrukturprojekt inom arkeologiområdet som pågått sedan 2017. Samarbetet har resulterat i en internationell portal med ett antal digitala tjänster och verktyg för arkeologiska data. Portalen innehåller bland annat en sökbar katalog med över 3,2 miljoner poster från 41 partners i 23 europeiska länder. 

SND central aktör för uppbyggnaden av ARIADNEplus-portalen 

SND-kontoret har ansvarat för att bygga den omfattande ARIANDEplus-portalen som har blivit en välanvänd mötesplats för verksamma inom arkeologiområdet. Under workshoppen presenterades portalens olika funktioner och hur dessa kan användas av forskare, kulturarvsorganisationer, myndigheter och andra intressenter. 

– En förklaring till ARIADNEplus-portalens genomslag är bland annat att det är lätt att hitta rätt. Genom en väldefinierad metadatastruktur har vi byggt en sökbar katalog som skapar möjligheter till ny och unik komparativ forskning på ett mer tillgängligt sätt än tidigare, säger Johan Finn Marberg, IT-chef på SND. 

Under mötet diskuterades också hur ARIADNEplus-portalen ska kunna förvaltas efter det att projektets finansiering tar slut. Bland annat utreds möjligheten att integrera nya projekt i samarbetet och att driva det vidare i andra former.  

– ARIADNEplus-portalen minskar de tekniska trösklarna för forskare och andra intressenter att ta del av och dela arkeologiska data. Det skapar förutsättningar för nya samarbeten inom arkeologi, vilket är något vi hoppas kunna förvalta och utveckla även i framtiden, säger Ulf Jakobsson, forskningsdatarådgivare på SND.

Ny nationell portal för arkeologiska data 

Även det nystartade nationella forskningsinfrastrukturprojektet Swedigarch presenterades under eftermiddagen. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och kommer att pågå mellan 2022 och 2027. Syftet med projektet är att bygga en nationell forskningsinfrastruktur som tillvaratar och tillgängliggör arkeologisk dokumentation, naturvetenskapliga analysresultat och kulturarvssamlingar. Projektets mål är att skapa en gemensam plattform där arkeologiska föremål i olika samlingar och resultat kan nås via länkade databaser.  

– Idag finns enormt mycket arkeologiska data som inte är tillgängliggjorda. Genom att ta till vara på den kunskap som ligger gömd i existerande datamängder kan vi skapa ett kunskapsutbyte som kommer alla till nytta. Ambitionen är att Swedigarch ska bli ett nytt digitalt standardverktyg inom svensk arkeologi, säger Helena Hulth vid Uppsala universitet som är koordinator för projektet.