”Vi måste göra öppen vetenskap”

Publicerad: 2024-07-04

Nu när sommaren är här vill SND:s föreståndare Eva Stensköld reflektera över sitt första halvår på posten. Eva vill även passa på att skicka med en sommarhälsning samt en uppmaning att höja blicken och påminna oss om hur viktigt arbetet med öppen vetenskap är.

SND:s föreståndare Eva Stensköld

Nu blir korridorerna på Sveriges lärosäten allt mer tomma då många går på semester – och även många av oss på SND. Jag har varit föreståndare i nästan sex månader – och vilket halvår det har varit. Vi har hunnit besöka alla våra konsortielärosäten, genomfört ett antal arrangemang, inlett ett strategiskt arbete inför framtida satsningar och gjort en ambitionshöjning i flera internationella samarbeten, inte minst inom EOSC. Detta samtidigt som arbete bedrivits för att uppfylla basen i vårt grunduppdrag – att ge forskare ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att hitta, beskriva, använda och dela forskningsdata. Hatten av till er alla som på olika sätt utifrån sin särskilda expertis bidragit till detta arbete – till er vill vi rikta ett stort tack!

SND:s panelsamtal inder Almedalsveckan 2024
SND:s panelsamtal från Almedalen går att se i efterhand. Klicka på bilden för att se till samtalet på SND:s Youtubekanal.

SND har också hunnit medverka i Almedalsveckan och för första gången arrangerat ett eget arrangemang i form av ett panelsamtal som ställde den något obekväma frågan: Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata - hur går omställningen? Frågan kan tyckas retorisk för vi vet alla att det går alldeles för långsamt. Men panelsamtalet gav många intressanta och resonerande svar kring hur takten kan ökas och vem som bör göra vad för att åstadkomma detta. Moderatorn Anna Wetterbom sammanfattade det hela väl med att öppen vetenskap är ett verb som vi alla har ett ansvar för, vi måste helt enkelt börja göra öppen vetenskap. Samtalet kan ses i efterhand på SND:s Youtube-kanal, gör det – det är värt det!

När jag var i Almedalen noterade jag också att det i skuggan av politikertalen och rosévinsdrickandet pågick många samtal med avstamp just i vetenskap och demokrati och jag tror att detta är särskilt viktigt – att ibland höja blicken, stanna upp och komma ihåg varför vi egentligen gör det vi gör. För syftet med ett öppet vetenskapssystem är att ge alla i hela samhället fri och öppen tillgång till vetenskapliga texter, forskningsresultat och forskningsdata. Så man kan säga att vi på SND, och alla ni därute som jobbar med olika aspekter av öppen vetenskap faktiskt är demokratigörare – det tycker jag är fint.

Men, sommaren är kort – låt oss nu njuta fullt ut så  fortsätter vi igen i höst med att göra öppen vetenskap.

Eva Stensköld
Föreståndare