Vetenskapsrådet publicerar kriterier och vägledning för att göra data FAIR

Publicerad: 2021-11-01
FAIR med symboler för varje bokstav
SangyaPundir / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och ett vägledande material som ska göra det enklare att hantera forskningsdata enligt FAIR-principerna.

FAIR-principerna är centrala för arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. FAIR står för Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara). Principerna utgör riktlinjer för god datahantering och används för att öka möjligheterna att hitta, förstå och återanvända forskningsdata.

Nu har Vetenskapsrådet kommit ut med en rekommendation om att forskningsdata ska hanteras på ett sätt som överensstämmer med FAIR-principerna. Rekommendationen gäller främst för forskning som finansieras med offentliga medel och data som kan göras öppet tillgängliga.

För att underlätta arbetet med FAIR har Vetenskapsrådet dessutom formulerat kriterier för de totalt 15 principerna som ingår. Samtidigt har de tagit fram ett vägledande material som kan användas som stöd för praktisk implementering.

På sin hemsida skriver de:

”FAIR-kriterierna har som syfte att öka förståelse kring och kunskapen om vad FAIR-principerna innebär i praktiken. De kan användas av forskare, forskningsfinansiärer eller för strategiska beslut vid implementering av FAIR i organisationens policyer.

Vägledningen är en mer detaljerad beskrivning av kriterierna och är ett verktyg för alla som stödjer forskare i planering av datahantering, framförallt de stödjande funktionerna för datahantering vid lärosäten och infrastrukturer, där anpassning till FAIR datahantering och praktisk implementering av FAIR-principerna ofta sker.”