SND får fortsatt bidrag från Vetenskapsrådet

Publicerad: 2021-09-22

SND får fortsatt bidrag från Vetenskapsrådet för år 2023–2026. Hur mycket pengar det handlar om är ännu inte bestämt. I slutet av september kommer VR att diskutera villkoren för anslaget med SND:s ledning och Göteborgs universitet.

Firande med jordgubbar, champagne och choklad.
Värt att fira att SND får fortsatt bidrag från VR. Foto: Elisabeth Strandhagen.

– SND-konsortiet är självklart mycket glada för det positiva beslutet. Ansökan togs fram i ett intensivt arbete med hela konsortiet och det känns extra roligt att våra gemensamma tankar om utveckling framåt fick gott gehör hos bedömarna, kommenterar SND:s föreståndare Max Petzold Vetenskapsrådets beslut.

Tillsammans med en rad andra infrastrukturer ansökte SND i februari i år om anslag från VR-utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. 32 av dessa infrastrukturer beviljas nu bidrag på sammanlagt cirka 1,3 miljarder kronor för perioden fram till och med 2026. Bakom SND:s VR-ansökan står ett konsortium med nio av Sveriges största lärosäten: Göteborgs universitet (som är värduniversitet för SND), Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. SND:s ansökan till VR omfattade totalt drygt 76,5 miljoner kronor och tanken är att lärosätena i konsortiet tillsammans ska bidra till verksamheten med lika mycket. 

–  Efter detta positiva besked så genomförs nu villkorsförhandling med VR. Godkänns föreslagen budget så har vi bra möjligheter att genomföra vår omfattande satsning att stärka SND som kunskapshubb gentemot Sveriges forskare och deras huvudmän, och samtidigt utveckla våra e-verktyg och delta aktivt i den internationella utvecklingen och samordningen, säger Max Petzold.

 

Länk till VR:s information om bidragsbesluten.