Öppen lärresurs utvecklas för att hjälpa studenter hitta data

Publicerad: 2024-04-22

”Att hitta, bedöma och citera forskningsdata”. Det är namnet på den MOOC (öppen lärresurs) som en arbetsgrupp inom SND-nätverket håller på att ta fram.

Porträtt Olivia Ekman
Olivia Ekman vid Umeå universitetsbibliotek.

– Förhoppningen är att vi ska skapa en vana redan på studentnivå att leta efter data att återanvända i uppsatser och senare också i forskning för dem som går vidare, säger Olivia Ekman, bibliotekarie vid Umeå universitet och en av deltagarna i arbetsgruppen.

Upprinnelsen till kursen var en workshop vid SND:s nätverksträff i Uppsala i höstas, där Olivia tillsammans med Iris Alfredsson, senior rådgivare på SND, lotsade deltagarna i frågor som ”varför använder forskare andras data?”, ”vilka skillnader och likheter finns mellan en litteratursökning och en forskningsdatasökning?” och ”hur går en sökning till?”.

Lämpligt moment i en metodkurs

– Efter workshoppen kände vi att vi ville spinna vidare på temat och skapa en kurs för framför allt masterstudenter, där ett sådant här moment kan läggas in vid ett lämpligt tillfälle i en metodkurs, berättar Olivia.

Genom kursen är det tänkt att studenterna ska lära sig att:

  • hitta forskningsdata och avgränsa resultat
  • bedöma om de resultat de fått är relevanta för uppgiften, till exempel en uppsats eller tentamensuppgift
  • citera data och ge erkännande på ett korrekt sätt.

Kursen kommer att vara i form av en så kallad MOOC (Massive Open Online Course), som deltagare kan läsa på distans när det passar dem själva. Kursen riktar sig framför allt till studenter inom samhällsvetenskap, men kommer att vara öppen för alla och kostnadsfri. Inledningsvis blir kursen på svenska, men så småningom kommer den också att översättas till engelska. Det ska inte vara en kurs som ger intyg eller poäng, men den kommer att innehålla både quiz-moment och övningar så att de som deltar kan kolla av sin kunskapsnivå och vad de har fått med sig från kursen.

Kursen lanseras till höstterminen

I gruppen som utvecklar kursen deltar förutom Olivia Ekman och Iris Alfredsson också Johanna Österåker, bibliotekarie vid Umeå universitet; Ilze Lace, metodlärare inom samhälls- och utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet; Karin Westin Tikkanen, utbildningssamordnare vid SND och Rufus Latham, forskningsdatarådgivare vid SND. Målet är att kursen ska vara färdig för lansering till höstterminen.

– Vi hoppas att kursen ska vara till stor nytta både för studenter och metodlärare. Vi kommer verkligen hålla oss på en grundläggande nivå. Tanken är att kursen ska vara enkel och övergripande och direkt kopplad till de uppgifter studenterna har framför sig, säger Olivia.

Umeå universitetsbibliotek arbetar kontinuerligt med att ta fram öppna lärresurser. Vill du veta mer om det arbete som gjorts i Umeå kan du läsa en tidigare artikel här på vår webb om ett av dessa projekt.