Ny strategisk plan för SND

Publicerad: 2018-10-23

Att utveckla en nationell infrastruktur för forskningsdata är inget som sker över en natt. Arbetet kräver, förutom ett koordinerat samarbete mellan berörda institutioner och organisationer, dessutom ett gediget planerings- och organiseringsarbete. Som ett led i detta arbete slog SND-konsortiets senaste stämma fast verksamhetens strategiska plan. Planen gäller till och med år 2022 och ska förtydliga SND:s uppgifter och mål under denna intensiva period av utveckling och expansion.

Den strategiska planen är uppdelad i två delar varav den första beskriver SND:s uppdrag och den vision samarbetet strävar mot att uppfylla. Enligt visionen ska SND vara en del av ett globalt nätverk som möjliggör för forskare att på ett enkelt sätt dela, hitta och återanvända högkvalitativa forskningsdata. Detta genom att inspirera, driva på och koordinera utvecklingen av ett tillförlitligt system av datarepositorier i Sverige. I den andra delen ringar planen in tre strategiska områden med specificerade delmål. De strategiska områdena handlar om att (1) förenkla och försäkra flödet av forskningsdata och metadata från forskare till forskare (data in och data ut), (2) erbjuda vägledning och stöd för användarna, det vill säga lärosätenas Data Access Units (DAU:er) och forskare, samt att (3) ackumulera och tillhandahålla expertis.

Max Petzold, föreståndare för SND, ser positivt på framtiden.
- Jag tycker det är mycket positivt att vårt konsortium och stora nätverk av lärosäten har nått en så stor samstämmighet kring vilka avgörande utvecklingsarbeten vi har framför oss för att kunna serva de svenska forskarna på bästa sätt. Nu är det ett aktivt arbete med lärosätena som ligger framför oss och någon gång runt 2021 är det dags att lägga upp planerna för fortsättning efter 2022 i en mycket föränderlig värld av Open Science.

 

Här kan du läsa den strategiska planen i sin helhet.