Nu finns svenska översättningar i CESSDA:s Vocabulary Service

Publicerad: 2019-08-16

CESSDA Vocabulary Service

CESSDA:s Vocabulary Service är (CVS) en resurs som ska underlätta för användare att hantera kontrollerade vokabulärer (CV). Tjänsten gör det möjligt för användarna att bläddra mellan olika vokabulär och direkt ladda ner översättningar på en rad olika språk. Nu finns även de svenska översättningarna publicerade i CVS.

Majoriteten av CV:n som finns publicerade hos CESSDA är i grunden skapade på engelska av DDI Alliance. DDI står för The Data Documentation Initiative och är en internationell standard för att beskriva data. Översättningarna av vokabulärerna har i sin tur gjorts av CESSDA:s medlemmar från olika länder. De svenska översättningarna står SND:s Lisa Isaksson och Rufus Latham för. Vi satte oss ner med Lisa Isaksson för att ställa några frågor om kontrollerade vokabulärer och översättning.

Vad är kontrollerade vokabulärer?

Kontrollerade vokabulärer är standardiserade koder som beskriver olika element i forskningsdata. Genom att ge elementen fasta namn och beskrivningar blir det möjligt att söka efter forskningsdata på ett enhetligt sätt. Repositorier och andra databaser använder sig av det för att systematisera och indexera forskningsdata. Det finns även fria vokabulärer, men de kontrollerade gör det lättare att samköra och ökar sökbarheten.

Varför översätter man vokabulären?

Poängen med CVS är att underlätta för forskare som söker data i CESSDA:s katalog. Man ska kunna göra sökningar på svenska och få upp samma element som på andra språk. CESSDA:s Vocabulary Service är ett EU-projekt som ska knyta in så många europeiska länder som mjöligt. Målet är att få enhetlighet genom hela Europa.

Hur har ditt översättningsarbete sett ut?

Elementens namn och beskrivningar är det man kommer i kontakt med som översättare. Datahantering är relativt nytt för mig och det är kul att få lära sig ett nytt område. Med en bakgrund inom facköversättning är jag van vid att arbeta på ett annat sätt, vilket gör att jag ibland kan se sådant andra missat. Den här typen av ordlistor är organiska och levande, därför måste de ses över och uppdateras kontinuerligt.

 

Testa CESSDA:s Vocabulary Service.