Lantbruksvetenskap ny ämnesprofil i forskningsdatakatalogen

Publicerad: 2024-02-22

Lantbruksvetenskap är det senaste tillskottet bland ämnesprofilerna i DORIS och SND:s forskningskatalog.
– Tack vare den nya profilen kan data beskrivas så utförligt som möjligt så att de blir lättare att hitta och återanvända, säger Ida Taberman, domänspecialist inom klimat- och miljödata och en av dem som har utvecklat ämnesprofilen.

Svenskt landskap vid sjön Vättern med himmel, fält, lantgårdar och lite skog.

Det har länge funnits planer inom SND att utveckla en specifik profil för lantbruksvetenskap, bland annat för att följa standard för svensk indelning av forskningsämnen från SCB (Statistiska Centralbyrån). I denna standard finns sex övergripande vetenskapliga områden: humaniora och konst; lantbruksvetenskap och veterinärmedicin; medicin och hälsovetenskap; naturvetenskap; samhällsvetenskap samt teknik.

Samarbete mellan SND och SLU

– Det är väldigt roligt att vi arbetar tillsammans med våra domänspecialister och med organisationer inom SND-nätverket för att utveckla våra metadata. Lantbruksprofilen är något av en blandning mellan våra profiler för klimat och miljö och naturvetenskap och den är resultatet av ett samarbete mellan SND och Sveriges lantbruksuniversitet, berättar Sara Svensson, ansvarig på SND för DORIS och forskningsdatakatalogen.

Bland de uppgifter som är centrala för data inom lantbruksvetenskap kan nämnas insamlingsmetod (till exempel provtagning, försök eller experiment), instrument samt vilken geografisk bundenhet data har. DDI används som metadatastandard i den nya profilen, vilket gör det möjligt med utbyte av information även till Dublin Core och DataCite Metadata Schema. Ämnesprofilen täcker också in en av de nyckelordslistor (så kallade thesaurusar) som är anpassade för lantbruksvetenskap, i det här fallet Agrovoc.

En övergripande profil

– Den nya profilen för lantbruksvetenskap håller sig på en övergripande nivå, vilket är tillräckligt för att beskriva data via ett generellt repositorium som SND. För mer detaljerade metadata och beskrivningar för specifika forskningsämnen inom området finns mer nischade repositorier som går att hitta via r3data, säger Ida Taberman.

Arbetet med att ta fram en specifik ämnesprofil för veterinärmedicin har påbörjats inom SND tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet. Även arbetet med att skapa en ämnesprofil för humaniora – konst kommer att fortsätta. Ambitionen är att båda dessa utvecklingsprojekt ska vara klara under året.

Länk till dokumentationen för ämnesprofilen Lantbruksvetenskap.