Hur ser svenskarna på politik och offentlig sektor och hur ser våra sociala nätverk ut? Två nya ISSP-undersökningar hos SND

Publicerad: 2018-12-21

Nu hittar du de svenska delarna av ISSP:s surveyundersökningar från 2016 och 2017 i SND:s forskningsdatakatalog. ISSP är ett internationellt samarbetsprogram som genomför årliga attitydundersökningar i mer än 40 länder. Temat för underökningen varierar från år till år men fokus ligger alltid inom det samhällsvetenskapliga området. År 2016 handlade undersökningen om människors åsikter om politik och den offentliga sektorn medan den år 2017 kretsade kring människors sociala nätverk. ISSP har genomfört surveyundersökningar sedan 80-talet och flera teman är återkommande. Förutom att jämföra attityder mellan olika länder är det alltså också möjligt att studera attitydförändringar över tid.

I SND:s samlingar hittar du samtliga svenska ISSP-undersökningar. De internationella undersökningarna finns fritt tillgängliga hos GESIS (Leibniz Institute for the Social Sciences).

Läs mer om studierna från år 2016 och 2017 och beställ forskningsdata här:

ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

ISSP 2017 - Hur ser människors sociala nätverk ut i Sverige