Fortsatta framgångar med pengar till internationella projekt

Publicerad: 2023-10-03

SND fortsätter att vara framgångsrikt i arbetet med internationella projekt. I november respektive januari drar SHADE och ATRIUM i gång, två stora satsningar inom konst och humaniora. Basen i projekten utgörs av ARIADNE RI, en forskningsinfrastruktur med en portal som samlar data och verktyg inom främst arkeologi.

Två forskare som undersöker betes- och gruvverksamhet i Rodine, Slovenien.
5 000 år av betes- och gruvverksamhet i de julianska alperna i Slovenien utgör centrum i forskningen om tidigare miljö, arkeologiska bosättningsmönster och ekonomi. Foto: Maja Andrić, Ariadne-portalen.

– Alla aktörer inom projekten är mycket glada och stolta över att ha fått bidrag från EU för att bland annat säkerställa den fortsatta utvecklingen av ARIADNE-portalen. Konkurrensen var stenhård. När det gäller SHADE till exempel var det 90 sökande och vi var ett av fem samarbeten som beviljades medel, berättar Ulf Jakobsson, forskningsdatarådgivare och den som samordnar SND:s delar i de båda projekten.

Långsiktig finansiering behövs

Porträtt av Ulf Jakobsson.
Ulf Jakobsson, SND.

Syftet med SHADE är att utveckla ett mer permanent sätt att finansiera ARIADNE:s fortsatta verksamhet. ARIADNE-portalen innehåller metadata för och länkar till en stor mängd arkeologiskt och historiskt material från olika europeiska institutioner, som till exempel SND, brittiska ADS och nederländska DANS. Portalen förser också forskare med utbildningsmaterial och verktyg av olika slag, främst utvecklade för arkeologi, men även användbara inom andra discipliner.

För närvarande är ARIADNE RI (som det europeiska samarbetet formellt kallas) ett slags ideell organisation som finansieras genom medlemsavgifter och tillfälliga projektpengar, men tanken är alltså att bygga upp en mer långsiktig modell för samarbetet. Budgeten för att göra detta ligger på drygt 1,4 miljoner kronor under en ettårig utvecklingsperiod.

ATRIUM ett mer omfattande projekt

ATRIUM är ett mer omfattande projekt, med 29 partners koncentrerade runt ett konsortium med fyra stora forskningsinfrastrukturer. Förutom ARIADNE RI ingår DARIAH (konst och humaniora), CLARIN (språk) och OPERAS (samhällsvetenskap och humaniora) i konsortiet. SND är inblandat i ARIADNE:s del i projektet som omfattar drygt sex miljoner kronor under fyra år. SND ansvarar för cirka 1,7 miljoner kronor vilket motsvarar en heltidstjänst under sammanlagt 16,5 månader.

– Väldigt mycket av det SND ska bidra med är ren IT-utveckling. Det handlar bland annat om att utveckla olika teknologier för att bearbeta, analysera och visualisera data, främst inom arkeologi men även från andra forskningsfält, säger Ulf Jakobsson.

Vill öka användningen bland forskare

Ett viktigt syfte med ATRIUM är att göra resurserna på exempelvis ARIADNE-portalen mer kända och utnyttjade av forskare inom humaniora, konst och samhällsvetenskap. Samtidigt som nya verktyg skapas ska även befintliga resurser, som till exempel 3DHOP, utvecklas ytterligare. Andra mål för ATRIUM-projektet är förenklad tillgång till infrastrukturerna; förbättrad metadatakvalitet i befintliga kataloger och databaser; satsningar på material för utbildning och träning samt ökad användning av kontrollerade vokabulärer och ontologier för bättre interoperabilitet mellan de olika systemen.

– Generellt är vår förhoppning att forskare tack vare ATRIUM ska börja använda digitala metoder i större utsträckning. Med hjälp av de olika verktygen ska det vara enkelt att visa upp och analysera forskningsdata i till exempel 3D och genom ljud och video, säger Ulf Jakobsson.