En stolt Max Petzold slutar efter åtta år som föreståndare

Publicerad: 2023-06-29

Porträtt av Max Petzold.Efter åtta år som föreståndare på Svensk nationell datatjänst lämnar Max Petzold nu uppdraget för att bli vicerektor på Göteborgs universitet.

– Det har varit fantastiskt trevliga och roliga år, och jag kommer verkligen sakna gänget på SND-kontoret och all kontakt jag haft med lärosätena. Men nu är det dags för någon annan att ta över och fortsätta jobba med SND:s utveckling framåt.

När Max Petzold blev uppmanad att söka tjänsten som föreståndare för SND för drygt åtta år sedan kände han inte till verksamheten. Via sin dåvarande chef, Kjell Torén på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid GU, förstod han dock vilken resurs SND kunde vara och att hantering av forskningsdata var ett mycket spännande område. Som statistiker hade han jobbat mycket med data, men aldrig med att systematiskt göra dem tillgängliga för andra.

Mycket stolt över SND:s utveckling

Under de år som gått med Max som högsta ansvarig för verksamheten har SND utvecklats från att vara en infrastruktur med direktkontakt med forskare inom en begränsad mängd discipliner, till att bli en service- och expertorganisation för de flesta av Sveriges lärosäten, med ansvar för att jobba med forskningsdata från samtliga vetenskapliga discipliner.

– SND har utvecklats från att vara de som gjorde hela jobbet med metadatasättning och datakurering till att vara experter som jobbar tillsammans med lärosätena och deras forskare och stödfunktioner. Vi har skapat ett konsortium och ett stort nätverk och blivit så etablerade nu inom öppen vetenskap att folk lyssnar på oss. Vi har byggt kapacitet och verktyg och hjälpt till med kunskapsuppbyggnad på lärosätena.

Max Petzold är mycket stolt över SND:s utveckling och allt det arbete som gjorts.

– För åtta år sedan gav Vetenskapsrådet oss lite av en sista chans att visa att vi behövs. Vi tog den chansen och nu kan vi räknas som en av de organisationer som framhålls vad det gäller långsiktig finansiering. Oavsett om SND blir en myndighet som i förslaget i Krantz-utredningen eller inte framöver så har vi en kvalitetsstämpel på vad vi åstadkommit tillsammans, SND-kontoret och alla DAU-medarbetare.

​Max, Johan och Ulf promenerar framför Jönköpings universitetsbibliotek.
Besöken på lärosätena i SND-nätverket har bjudit på många spännande miljöer och samtal. Max Petzold, Johan Fihn Marberg och Ulf Jakobsson vid biblioteket på Jönköping University.

Kontakterna med lärosätena bland det roligaste

Just kontakterna och samarbetet med alla universitet och högskolor är något av det som varit allra roligast med arbetet som föreståndare.

– Det har verkligen varit jättekul att åka runt till så många inom SND-nätverket och vårt konsortium. Jag har fått träffa folk från biblioteken, universitetsledningarna och inte minst alla entusiastiska DAU-medarbetare. Jag har också tack vare mitt SND-uppdrag fått en mycket större förståelse för hur forskningen går till inom alla vetenskapliga områden, inte bara mitt eget. Det jag sett och som jag försöker lyfta fram i alla sammanhang är att även om olika discipliner har sin tyngdpunkt på olika delar av forskningsprocessen så är vi egentligen mycket lika. Forskning är forskning överallt, så att säga.

Meriteringsfrågan bland det mest utmanande att lösa

Något av det som Max Petzold upplevt som mest utmanande med uppdraget att göra data mer tillgängliga är att skapa incitament för forskare – ”what’s in it for us?”. Han anser att det är mycket viktigt att öppen vetenskap inte enbart ställer krav utan att det också ska vara meriterande för forskare att dela både publikationer och forskningsdata. Max Petzold betonar exempelvis att det borde vara klart uttalat att arbete med öppen vetenskap är meriterande i samband med anställningar. Både nationellt och internationellt pågår arbete i olika konstellationer för att stimulera positiva drivkrafter för bland annat delning av forskningsdata, och ett av de områden som ska utvecklas ytterligare inom SND är möjligheten att samla statistik och nyckeltal kring bl.a. nedladdning och publicering av forskningsdata.

Max Petzold poserar med plåtfigur.
Max möter Max på Max IV, Lunds universitet.

En annan utmaning har varit att så mycket av utvecklingsarbetet inom öppen vetenskap är fokuserat på att hantera ”besvärliga” data, t.ex. data som innehåller skyddsvärda uppgifter som personuppgifter.

– Det är så lätt att vi hamnar i att inte göra något alls förrän vi klarar av att hantera allt. 80 procent av forskningsdata är inte känsliga eller skyddsvärda. Det finns ingen anledning att vi väntar med att göra enklare data tillgängliga, personuppgifter ska inte bromsa arbetet med andra data.

Kunde varit mer aktiva i debatten

En fråga som Max Petzold i efterhand ser kunde ha varit mer i fokus under hans föreståndarskap är att vara en starkare och mer aktiv röst i den nationella debatten kring öppen vetenskap. Att driva på mer, skapa opinion, skriva debattartiklar är några exempel han nämner.

– Den typen av aktiviteter är väl inte riktigt något som har legat för mig. Vi har satsat mest på att bygga kapacitet, men det som behövs framåt är nu också att synas och höras mer. Och vi ser också att det blivit förändringar här. Nu blir SND inbjudna på ett helt annat sätt i de större sammanhangen, inte minst inom SUHF, och nu senast gällande diskussionerna om forskningsdata inom det svenska EU-ordförandeskapet.

Max hoppas att hans efterträdare på föreståndarposten tillsammans med SND:s nya styrgrupp kommer att driva opinion och ställa krav på åtgärder framåt. Att fortsätta med kunskapsuppbyggnaden på lärosätena och övriga forskande organisationer bör självklart också vara centralt för den nya ledningen tycker Max.

Fortsatt starkt nätverksarbete mycket viktigt

– Det är jätteviktigt med ett fortsatt starkt arbete inom SND-nätverket, att träffa DAU-medarbetare och bibliotekschefer, att ha dialog med universitetsledningar och att hålla ihop konsortiet. Som föreståndare måste du ägna merparten av din tid åt att ha kontakter med svensk forskning. Vi har också märkt när vi är ute och reser att det lokala arbetet med forskningsdata synliggörs och får en extra skjuts när vi pratar med ledningen.

Max, Sara och Karin med Bergen i bakgrunden.
Max Petzold, Sara Svensson och Karin Westin Tikkanen på besök i Bergen, där CESSDA och Sikt, två av SND:s internationella samarbetspartners, har sina huvudkontor.

Det är även centralt för SND:s verksamhet att inte ha en alltför tajt budget utan att lämna utrymme för nätverksträffar, kompetensutvecklingssatsningar och möjligheter för både DAU- och SND-medarbetare att besöka varandras verksamheter för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

– Vi ska ha foten i Sverige, jobba tillsammans och inte fastna i en massa speciallösningar, sammanfattar han.

Användbart arbetssätt som vicerektor

Även i det nya jobbet som vicerektor med ansvar för digitalisering och nyttiggörande, vilket bl.a. inbegriper arbetet med öppen vetenskap, är det viktigt för Max Petzold att se till helheten och det gemensamma på Göteborgs universitet samtidigt som det är behoven i verksamheten som ska styra. Det ska inte startas projekt som det inte finns efterfrågan på. Arbetssättet kommer vara liknande det han haft inom ramen för SND.

– Jag vill verkligen jobba med hela GU och lära känna alla olika forsknings- och utbildningsområden. Mitt mål är att under de kommande sex åren ha varit på alla platser där GU har verksamhet.

Han noterar att utvecklingen för hans egen del tagit en lite annorlunda väg än vad som är vanligt. Ofta går uppdragen från att vara lokala till att bli nationella och i slutändan kanske även internationella.

– För mig är det lite omvänt. Jag går från att jobba nationellt med öppen vetenskap till att göra det lokalt på universitetet. Och det är ju egentligen inte så dumt. Jag har med mig oerhört mycket lärdomar och inspiration från andra och också många bra kontakter för mitt fortsatta arbete.

Även utrymme för engagemang österut

Uppdraget som vicerektor startar redan 1 juli, pågår under sex år och kommer att ta det mesta av Max tid i anspråk. Dock finns det visst utrymme för forskning, som bland annat inbegriper de Erasmus-satsningar som ligger honom extra varmt om hjärtat. Under sju år har Max ansvarat för så kallade Staff training-program för forskare och doktorander från Georgien och Ukraina. I den satsning som fått anslag till hösten kommer det även finnas deltagare från Armenien och Moldavien.

– Här tycker jag vi har en mycket viktig uppgift, ja lite av en plikt, att hjälpa låg- och medelinkomstländer, inte minst i Östeuropa och Mellanöstern, som vi till viss del har glömt bort. Jag hoppas verkligen att vi kan spela en stor roll här och medverka till att folk får upp ögonen för hur viktigt det är med både samarbete och stöd. 


Glad Max på Liseberg med åkattraktion i bakgrunden.
Max älskar att tävla. Glädjen efter en seger i femkampen på Liseberg går inte att ta miste på.

Lite mer om Max Petzold

 • 50 år.
 • Tre barn.
 • Professor i biostatistik.
 • Avgående föreståndare för SND och tillträdande vicerektor vid Göteborgs universitet fr.o.m. 1 juli.
 • Forskar för närvarande kring hälsoutfall hos IVF-barn samt kring tandlossning och tandimplantat.
 • Bor i Göteborg sedan 1998, uppvuxen i Kungälv och Älvängen.
 • Har pluggat fysik, nationalekonomi med miljöinriktning och är disputerad inom biostatistik.
 • Ägnar sig på fritiden åt bl.a. kajakpaddling och skidåkning, det senare främst på längden men även utför.
 • Det här är det få som vet:
  ”Jag är en av de bättre på trollsländor, jag har ägnat mycket tid åt sådana. Jag var bl.a. med och gjorde det första fyndet sedan 1930-talet av arten Ischnura pumilio (mindre kustflickslända). Det var i kalkbrottet i Limhamn någon gång i slutet av förra milleniet.”