DORIS gör det enklare att dela data via SND

Publicerad: 2020-05-19

Idag lanserar vi ett nytt sammanhållet system där forskare kan göra data tillgängliga via SND på ett enklare sätt. Verktyget, som kallas DORIS (SND:s dataorganiserings- och informationssystem), är ett av de stora utvecklingsprojekt som SND arbetar i tillsammans med forskare och medarbetare från lärosätenas lokala enheter för datahantering (DAU).

DORIS logotypDORIS är ett verktyg som ska gå att använda genom hela processen för att göra forskningsdata tillgängliga: från beskrivning av forskningsdata till beställning av data för återanvändning eller granskning. Utvecklingen av systemet är uppdelat i flera olika faser.

En gemensam yta att arbeta på

– Det vi har gjort under första fasen, som nu är genomförd, är att slå ihop det gamla webbformuläret för databeskrivningar med SND:s interna funktionssystem. På så sätt har vi skapat en gemensam yta som den som loggar in kan nå och arbeta på. Där finns det en direktkoppling mellan olika funktioner, som till exempel DORIS och forskningsdatakatalogen. Ytan är också anpassad efter om du är forskare eller om du arbetar med forskningsdatastöd, berättar Sara Svensson, forskningsdatarådgivare vid SND och en av dem som leder arbetet i projektgruppen.

En av de nya funktioner som tillkommit med verktyget är att både forskare och medarbetare på lärosätenas enheter för datahantering (DAU) kan uppdatera och förändra befintliga databeskrivningar. I det gamla, uppdelade systemet kunde detta bara göras av SND-personal. En annan av nyheterna är att de lokala stödenheterna nu kan ange vem som granskar de forskningsdata som laddas upp, vilket gör det tydligt för både forskare och DAU-medarbetare vem som arbetar med vad. Det finns också möjligheter för de lokala DAU:erna att lämna ut förhandsbokade DOI:ar.

Viktigt med förbättrad användbarhet

– Innehållet i webbformuläret där forskarna beskriver data är i stort sett detsamma som innan, men vi har uppdaterat hjälptexterna, förbättrat nyckelordssöket och försökt öka användbarheten ytterligare. Vi har också gjort en direktkoppling till SND:s forskningsdatakatalog så att man kan se sin katalogpost växa fram, vilket dessutom ger en bättre översikt, säger Sara Svensson.

I fas två av arbetet med DORIS kommer nya funktioner att lanseras allt eftersom de utvecklas. Det täta samarbetet med forskare och DAU-medarbetare kommer också att fortsätta.

–  Användarnas synpunkter är verkligen centrala. Vi har haft jättebra hjälp av referensgrupperna, bland annat när det gällt att identifiera utvecklingsmöjligheter framåt och att hitta buggar i systemet, säger Sara Svensson.

Här kommer du åt Mina sidor och DORIS (inloggning krävs)