Utåt, inåt, framåt

Höstnätverk

SND:s nätverksträff 8 oktober

Välkomna till nästa träff för SND-nätverket i ett höstskrudat Göteborg. Vi vänder blicken utåt och får en presentation av några av de viktiga internationella initiativ som pågår, samt får en överblick över forskningsdatafronten utanför Sverige. I samband med detta diskuterar vi hur arbetet i DAU:en kan knytas an till internationella organisationer och samarbeten: hur kan man bidra och vad har man att vinna på det?

Vi får en statusrapport i arbetet mot en nationell lagringsyta för forskningsdata, och relaterar det arbetet till arkivering av forskningsdata. Med bas i den kravbeskrivning som introducerats tidigare under året avslutar vi sedan med att ge en första presentation av DAU-handboken och hur den är tänkt att utnyttjas i framtiden, och lämnar utrymme för att diskutera och komma med förslag till fortsatt utveckling av materialet i den.

Program:

9.30-10.00 Registrering, fika
10.00-10.05 Välkommen (Max Petzold)
10.05-11.30 Internationella organisationer och initiativ inom forskningsdata (moderator Johan Fihn Marberg)
CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives). Ron Dekker, director. (In English)
CESSDA-arbete i Sverige. Iris Alfredsson, SND.
CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Stefan Ekman, SND.
RDA (Research Data Alliance). Iris Alfredsson, SND.
Core Trust Seal. Birger Jerlehag, SND.
DataCite. Birger Jerlehag, SND.
DDI (Data Documentation Initiative). Olof Olsson, SND. (In English)
11.30-12.05 Internationella organisationer och initiativ inom forskningsdata – vilka resurser finns det, hur kan man som DAU bidra och vad har man att vinna på det?
Gruppdiskussion
12.15-13.30 Lunch på Wallenberg konferens
13.30-14.00 Uppdatering och lägesrapport (Max Petzold, Elisabeth Strandhagen)
14.00-14.30 Situationen kring lagrings- och arkivfrågor (Max Petzold och Olof Olsson, SND och Sofia Särdquist, Riksarkivet)
14.30-14.45 Fika
14.45-15.00 Bedömningskriterier för FAIR data (Magnus Eriksson, Vetenskapsrådet)
15.00-15.50 DAU-handboken. Hur är den uppbyggd, hur kan den användas, hur kan DAU:erna bidra?
Gruppdiskussion
15.50-16.00 Uppsummering och avslutning (Max Petzold, Elisabeth Strandhagen)

Länk till programmet som pdf

Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket.
Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).

Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Tid: 10.00-16.00 (Registrering och fika från 9.30)
Lokal: Birgit Thilander, Medicinaregatan 3, Göteborg