Forskningsdata – från DAU till SND

Nätverksträff 5 mars
Från 1 januari fortsätter SND som konsortium med sju lärosäten och ytterligare 20 samarbetande lärosäten i SND:s nätverk. Vid årets första nätverksträff tänker vi ta oss an arbetsgången med forskningsdata – eller närmare bestämt vad som behöver finnas på plats för att ”FAIR data” ska lämnas över från DAU till SND.

Punkter som kommer tas upp är vilken typ av kravspecifikation som behövs för att säkerställa FAIR data, arbetet med en DAU-handbok, eller andra möjligheter för konkret arbete med datahantering. I samband med detta får vi höra om vilket arbete Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet har gjort så långt för att ta fram rutiner kring hanteringen av forskningsdata.

Vi kommer också ta upp tråden med ”Mitt SND” och demonstrera några av funktionerna, samtidigt som vi diskuterar de behov som finns på lärosätena.

Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket.
Inbjudan med länk till anmälan skickades ut i januari.
Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).


Program

09:30-10 Registrering och fika

10:00-12:10
Välkomna och introduktion (Elisabeth Strandhagen, Ilze Lace)

Sedan senast/uppdatering

12:10-13:00 Lunch

13:00-16:00
Arbetet med forskningsdata på lärosätena

 

Tid: Klockan 9.30-16.00.
Plats: Stockholms universitet. Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.
Anmälan: senast fredag 23/2.

Karta

Kostnadsfritt, lunch och kaffe ingår.