Att etablera och arbeta i DAU – policyer, krav och behov

SND:s nätverksträff 11 juni

Välkomna till nästa träff för SND-nätverket i ett förhoppningsvis sommarfagert Göteborg. Under dagen kommer vi att ta upp policyer eller riktlinjer för arbetet med forskningsdata på lärosätena. Vi får några rapporter från arbetet med att ta fram sådana. En punkt blir att följa upp övningen på nätverksträffen i november kring hur arbetet går när det gäller etablering av DAU:er runt om på lärosätena.

På nätverksträffen i mars gavs en introduktion till den kravbeskrivning som ska säkerställa att det som visas upp i SND-katalogen är FAIR data.
På nätverksträffen den här gången vill vi presentera och diskutera en första version av kravbeskrivningen. Ytterligare ett syfte med nätverksträffen är att dra igång ett gemensamt arbete med utbildningsmaterial för forskare.

Program

09:30-10:00     Registrering, fika

FM: 10-12   Lokal: Birgit Thilander

10:00-10:05     Välkommen (Max Petzold)

10.05-11.00     Policyer och riktlinjer: hur kommer man dit? (moderator Stefan Ekman)
Policy för forskningsdata, introduktion av Sabina Anderberg, Stockholms universitet och Peter Linde, Blekinge tekniska Högskola. Diskussion i grupper.

11.00-12.00     DAU-etableringen: hur är läget, vilka är nästa steg för landets olika DAU:er? (moderator Elisabeth Strandhagen)
Hur kan lärosätena stödja varandra, hur kan SND vara ett stöd. Diskussion och övning.

12.00-13.00      Lunch

EM: 13-16   Lokal: Arvid Carlsson

13:00-13:45     Uppdatering, lägesrapport (Max Petzold m fl)

13.45-14.30     Kravbeskrivning: vilka krav behöver uppfyllas för att material ska visas upp i SND-katalogen? (moderator Jeremy Azzopardi)
Uppföljning och diskussion kring förslaget som skickats ut till nätverket på förhand.

14.30-15.00      Fika (med möjlighet för gruppdiskussioner i särskilda grupperingar)

15.00-16.00     Utbildningsmaterial för forskare: vad behövs och hur kan vi tillsammans ta fram det? (moderator Helena Rohdén)
Paneldiskussion med Gustav Nilsonne (Karolinska institutet), Lina Andrén (Mälardalens högskola), Christel Häggström (Umeå universitet), Stefan Ekman (SND), Caspar Jordan (SND).

 

Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket.

Inbjudan med länk till anmälan skickas ut i slutet av april.
Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).

 

Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Tid: 10.00-16.00
Lokal: Birgit Thilander, Medicinaregatan 3, Göteborg

Vi behöver din anmälan senast 1/6.

Program som pdf

Karta
Hitta hit med spårvagn