Vägen till FAIR data?

FAIR-principerna har snabbt blivit allmänt erkända som ett ramverk för att framtidssäkra delning och återanvändning av data. Hur arbetar vi för att göra forskningsdata "FAIR"? Vid höstens SND-forum kommer beprövade metoder och standarder för att producera ”FAIR data” att presenteras och diskuteras av deltagare och inbjudna experter.

FAIR-principerna innebär i korthet att:

  • Data ska tilldelas en permanent identifierare, beskrivas med metadata och kunna hittas i för ämnesområdet relevanta sökportaler. För data ska inom ämnesområdet accepterade format, språk och vokabulärer användas. För metadata ska man använda för ämnesområdet relevanta standarder och vokabulärer samt via identifierare länka till relaterad information (Findable)
  • Data/metadata ska tillgängliggöras, men de kan av olika skäl (personlig integritet, säkerhet t.ex.) inte alltid vara öppet tillgängliga. Villkor för åtkomst och återanvändning ska dock framgå klart och tydligt (Accessible)
  • Data/metadata ska vara åtkomliga via öppet tillgängliga standarder som t ex OAI och html (Interoperable)
  • Metadata ska kunna tolkas av både människor och datorer, innehålla tydliga licenser samt information om proveniens (Reusable)

 

Program

09:30-10:00    Registration and coffee
10:00-10:10    Welcome & housekeeping, Max Petzold and Iris Alfredsson, SND
10:10-10:30    Introduction to the FAIR principles, Birger Jerlehag, SND
10:30-11:10    Certification of Trusted Digital Repositories and FAIR data, Heiko Tjalsma, DANS, the Netherlands
11:10-11:20    Short break
11:20-12:00    CESSDA ERIC– for what and for whom? Ivana Veršić, CESSDA MO, Norway
12:00-13:00    Lunch
13:00-13:40    Making the ICOS Carbon Portal a FAIR and trustable source of greenhouse gas data,
Maggie Hellström, ICOS Carbon Portal, Lund University (Presentation kan fås direkt från Maggie Hellström: margareta.hellstrom@nateko.lu.se)
13:40-14:00   Transfers of research data to National Archives and use of our data for research, Magnus Geber, Swedish National Archives
14:00-14:20   Promoting digital infrastructures in research and development at the Swedish National Archives, Karl-Magnus Johansson, Swedish National Archives
14:20-14:35   Coffee break
14:35-15:15  Panel discussion: How to become FAIR?
Discussions and questions with the presenters. Moderators Anne Sofie Fink, Danish National Archives and Gudbjörg Andrea Jónsdóttir, University of Iceland
15:15-15:30   Summary, Max Petzold, SND

För frågor om forumets innehåll, vänligen kontakta Iris Alfredsson (iris.alfredsson@snd.se).

SND-forum den 14 november 2017
Klockan 9.30-16.00
Kostnadsfritt, kaffe och lunch ingår
Anmälan senast 6 november

Wallenberg konferenscentrum
Medicinaregatan 20 A
Göteborg

Till anmälan