SND-forum 2/6

E-arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata

Fredag 2/6 kl 10:00-15:30, Artisten, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Fågelsången 1, 412 56 Göteborg

Både myndigheternas arkiv såväl som SND är viktiga för att förbättra bevarandet och tillgängliggörandet av forskningsdata. Det är dock viktigt att vi finner våra roller och vägar för samarbeten så att vi både kan leva upp till arkivlagen och forskningens behov utan att dubbelarbeta eller skapa onödiga hinder. Programmet denna dag syftar till att skapa en diskussion där vi försöker täcka in de olika aspekterna i arbetet för att hitta effektiva vägar framåt. Detta tillfälle vänder sig till de som arbetar med forskningsdata vid svenska myndigheter.

Anmälan stängd.

 

Program

09:30-10 Fika

10:00-10:20 Välkomna och presentation av det nya SND (Max Petzold, SND).

10:20-11:00 Informationsförvaltning och tillgängliggörande av forskningsdata, några tankar och perspektiv från Göteborgs universitet (Christer Johansson, GU).

11:00-11:30 TILDA och e-arkivering av forskningsdata (Renata Arovelius och Hanna Lindroos, SLU).

11:30-12:00 Reflektioner och diskussion om förmiddagens presentationer (moderator Sondre Strandskog Arnesen)

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:30 Riksarkivet och forskningsdata (Sofia Särdquist och Eva Toller, RA).

13:30-14:00 Hur vi planerar arbetet vid SU (Sabina Anderberg och Margareta Ödmark, SU).

(Fika finns tillgängligt från kl 14)

14:00-15:15 Gruppdiskussion om hur går vi vidare i SND-samarbetet i relation till e-arkivering (moderator Margareta Ödmark, SU).

15:15-15:30 Sammanfattning av dagen (Max Petzold, SND)

Läs vår nyhet för en sammanfattning av dagens presentationer och diskussioner.