Nya dataskyddsförordningen 2018

Ett seminarium om hur vi fortsatt kan bedriva god forskning med personuppgifter

Måndag 23 oktober klockan 13.0014.30
Plats:
Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Arrangör: Svensk Nationell Datatjänst och Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Ingen anmälan krävs.

EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Den svenska benämningen på den nya lagstiftningen är Dataskyddsförordningen (DSF) vilken kommer att träda ikraft utan några övergångsbestämmelser den 25 maj 2018. DSF reglerar all behandling av personuppgifter varhelst personuppgifter behandlas. DSF överensstämmer i stort med nuvarande personuppgiftslag, men i vissa fall har lagstiftningen skärpts och det har även införts ett fåtal nya bestämmelser som kommer att innebära vissa förändringar vid behandling av personuppgifter i universitetets verksamhet. Vidare har den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligats och utökats samtidigt som de registrerades rättigheter förstärkts.

Detta seminarium syftar till att förklara nyheterna i lagstiftningen, samt visa vilka åtgärder Göteborgs universitet planerar för att även fortsatt kunna bedriva en omfattande och god forskning med personuppgifter.

Program:
13.00 Välkomna och inledning. Max Petzold, föreståndare SND
13.10 Processing of personal data for research purposes new rules in May 2018. Magnus Stenbeck, docent vid Karolinska institutet och utredningssekreterare Forskningsdatautredningen (U 2016:04)
14.00 Hur förbereder sig Göteborgs universitet för bibehållen god forskning med personuppgifter? Projektgruppen för införande av dataskyddsförordningen (Carin Norlin) samt universitetsbiblioteket (Erik Boström)
14.30 Avslut

Magnus Stenbecks presentation på svenska

Magnus Stenbeck's presentation in English