SND och lärosätena – arbetet framåt

Nätverksträff 13 november

SND:s ansökan till Vetenskapsrådet föll väl ut i bedömningsprocessen och konsortiet är nu inbjudna att diskutera verksamheten för perioden 2018-2022. Arbetet med att forma det nya SND tar nu ytterligare fart. På höstens nätverksträff diskuterar vi hur SND arbetar vidare i relation till DAU-etableringen runt om på lärosätena. Sofie Björling från Vetenskapsrådet återkommer för att förmedla vad som händer på VR kring Open Science-området och framför allt när det gäller forskningsdata.

På eftermiddagen presenteras hur kommunikationsarbetet i nätverket löper på och vi tar upp arbetet med etableringen av DAU ute på lärosätena. Det blir en genomgång av läget på lärosäterna och gruppdiskussioner kring det fortsatta arbetet.

Arrangemanget är ett slutet arrangemang för SND:s DAU-nätverk – för frågor och anmälan kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).

 

Program

09:30-10:00      Registrering, fika

10:00-10:10      Välkomna, inledning (Max Petzold, Elisabeth Strandhagen)

10:10-10:50      VR:s arbete med Open Science och relaterade aktiviteter (Sofie Björling, VR)

11:00-12:00      Vad sker på SND, arbetet framåt (Max Petzold, Caspar Jordan, Elisabeth Strandhagen)

12:00-13:00      Lunch

13:00-13:30      Kommunikationen inom nätverket (Helena Rohdén)

13:30-15:00      Hur är läget kring DAU-etablering på lärosätena? Laget runt. Gruppdiskussioner. (Elisabeth Strandhagen, Ilze Lace)
Fika finns tillgängligt från 14

15:00-15:45      Sammanfattning av diskussionerna

15:45-16:00      Sammanfattning av dagen, översikt över kommande aktiviteter (Max Petzold)

 

Kostnadsfritt, lunch och kaffe ingår.

Lokal: Birgit Thilander, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Karta

Hitta hit med spårvagn