Att bygga samarbeten för framtiden

Inom flera vetenskapliga discipliner finns forskningsinfrastrukturer med stora mängder individdata. För att göra dessa data tillgängliga och återanvändningsbara pågår ett intensivt arbete med att samordna databaserna. SND bjuder in till en workshop för att diskutera vilken typ av stöd som behövs i fram­tiden och hur ett sådant stöd praktiskt kan läggas upp när det gäller datahantering, lagring och förmedling av persondata. SND:s planer att utöka och förändra både organisation och verksamhet kommer också att presenteras och diskuteras. Till workshopen kommer bland andra forskningsledare från flera av de infra­strukturer för forskning som använder sig av individdatabaser inom medicin och samhälls­vetenskap.

För frågor om workshoppens innehåll, vänligen kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@snd.gu.se) eller Max Petzold (max.petzold@snd.gu.se).

 

Program

09:30-10:00 Registrering, fika
10:00-10:30 Välkomna, inledning
  ”Nya SND” – SND:s nationella och distribuerade modell för forskningsdata
  Elisabeth Strandhagen, SND
10:30-11:10 Känsliga data
  Hur kan vi hantera och tillgängliggöra känsliga data på ett säkert och lagligt sätt? 
  Cecilia Björkdahl, Karolinska Institutet
11:15-12:00  Presentationer av infrastrukturer
  Hur kan vi samarbeta i framtiden när det gäller att dokumentera, hantera, lagra, synliggöra och tillgängliggöra individdata?
  Filip Fors, Umeå Universitet (ppt-presentation); Michael Gähler, Stockholms Universitet (ppt-presentation) och Michael Hansen, Göteborgs Universitet (ppt-presentation)
12:00-13:00  Lunch
13:00-14:30 Rundabordssamtal med utgångspunkt i förmiddagens presentationer
  Introduktion: FAIR data (ppt-presentation)
14:30-15:00  Sammanfattning av diskussionerna Iris Alfredsson, SND
  Avslutning Iris Alfredsson och Elisabeth Strandhagen
15:00-16:00  Fika och möjlighet för ytterligare diskussion

 

SND-workshop den 15 november 2017
Klockan 9.30-16.00
Kostnadsfritt, kaffe och lunch ingår
Anmälan senast 6 november

Wallenberg konferenscentrum (karta)
Medicinaregatan 20 A
Göteborg

Till anmälan

 

 

Bifogade filer:
Attachment Storlek
Workshop FAIR.pdf (986.71 KB) 986.71 KB