Diskussionsforum: Forskningsdata 8 november 2016

På årets andra diskussionsforum diskuterades olika strategier för hantering/publicering av forskningsdata.
Läs mera om arrangemanget i SND:s nyhetsarkiv

PROGRAM

Lindgrensalen (A302), Artisten, Fågelsången 1, Göteborg

09:30-10:00
Registrering och fika
10:00-10:15
Välkommen - SND:s föreståndare inleder diskussionsforumet
Max Petzold, SND
 
10:15-11:00
"Rätten att bli glömd" - Nya dataskyddsförordningen
Kristina Ullgren, SND
 
11:00-11:10
Kort paus
11:10-12:40
Nationella erfarenheter av hantering/publicering av forskningsdata
Hur ser dataproducenter på tillgängliggörande av forskningsdata? Hur ser utvecklingen ut framöver när det gäller ökad öppenhet kring forskningsdata, med krav på sökbarhet, dokumentation och tillgänglighet?
 
Harry Lankreijer, ICOS-Kolportal Presentation
Michael Thålin, Levnadsnivåundersökningen, SOFI/SU Presentation
Daniel Jansson, SOM-institutet/GU Presentation
 
12:40-13:30
Lunch
13:30-14:15
Problematiken med att återanvända forskningsdata producerade med kvalitativa forskningsmetoder
Zoran Slavnic, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier/LiU Presentation
 
14:15-14:45
Diskussion
 
14:45-15:00
SND:s pilotprojekt Bibliotek-Arkiv-SND 2016 (BAS 16)
Lägesrapport
Caspar Jordan, SND Presentation
 
15:00-15:20 Fika
15:20-15:40
Nyheter och uppdateringar
Birger Jerlehag, SND Presentation
 
15:40-16:00
Sammanfattning av dagen
Avslutande diskussion. Hur går vi vidare? Vilka idéer tar vi med oss till nästa års diskussionsforum?