Datahanteringsutbildning 10-11 november

10 november 09:30-17:00 och 11 november 09:00-15:30
Torgny Segerstedtsalen, Vasaparken, Göteborg

Datahanteringsutbildningen riktar sig till forskare, doktorander och andra som vill lära sig grundläggande datahantering och hur man kan handskas med forskningsdata på ett säkert och strukturerat sätt. Datahantering innebär en systematisk förvaltning av forskningsmaterialet och utbildningen kommer att gå igenom hur data kan hanteras under forskningsprocessens olika faser. Bland annat tar vi upp hur man effektivt håller ordning på sina filer, vad som är relevant att dokumentera och vad metadata är, vilka juridiska aspekter som kan vara viktiga att ta ställning till, samt vad man bör tänka på i samband med att data ska bevaras och tillgängliggöras.

Datahanteringsutbildningen består av två dagar och innehållet i dessa är i stort sett detsamma som förra årets utbildning. Första dagen innehåller presentationer om grundläggande datahantering följt av en juridisk genomgång. Andra dagen erbjuder ett antal sessioner med möjlighet att fördjupa sig i olika delar av datahantering, bland annat hur man kan dokumentera sina data med hjälp av dokumentations­verktyg. Då båda dagarna kommer att innefatta en del praktiskt arbete rekommenderar vi alla deltagare att ta med en bärbar dator. Utskick om eventuella programvaror som behöver laddas ned, eller annan relevant information, kommer närmare utbildningsstart.

SND tillhandahåller utbildningsplan med tillhörande litteraturlista för de doktorander som önskar ansöka om att tillgodoräkna sig högskolepoäng för datahanterings­utbildningen som en del i sin utbildning på forskarnivå. Mer information om detta finns under Utbildningen som del i forskarutbildning.

Den som önskar förbereda sig inför datahanteringsutbildningen kan ta del av SND:s rekommenderade litteraturlista.

Program