Diskussionsforum: Forskningsdata 10 november 2015

PROGRAM

Torgny Segerstedtsalen, Vasaparken 1, Göteborg

09:30-10:00 Registrering och frukostfika

10:00-12:00 Välkommen och inledning

Max Petzold, SND

Eva Toller, Riksarkivet

Renata Arovelius, SLU - Tilda-projektet

12:00-13:15 Lunch

13:15-14:30 Yrkesroller och kompetenser. Trusted Digital Repository - Certifiering, krav och implikationer. Resursförteckning för forskningsbibliotekarier

14:00-14:30 Genomgång diskussionerna

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Framtiden. Övriga diskussionsfrågor - ordet är fritt

15:45-16:00 Avslutning

 

Presentationer:

Eva Toller: Tillgängliggörande av forskningsdata på Riksarkivet

Renata Arovelius: TILDA - Bevarande och publicering av forskningsdata på SLU

Birger Jerlehag: Yrkesroller och kompetenser

 

Webbforum för diskussion om forskningsdata: snd.gu.se/forum/forskningsdata