Vårt arbete med forskare

Ett fält av maskrosor.

SND:s nätverksträff 3-4 juni i Gävle

För att skapa medvetenhet kring värdet av god datahantering krävs både kunskap och bra verktyg. Vid årets andra träff i SND-nätverket fördjupar vi oss inom områden som är centrala för att ge forskare stöd att ta fram data som uppfyller FAIR-principerna.

Vi kommer bland annat höra Högskolan i Gävle berätta om den enkätundersökning de gjort bland sina forskare och några av SND:s domänspecialister presentera sina forskningsdataområden. Det kommer även vid denna träff bli en del aktivt arbete och för första gången testar vi parallella spår. Här ges det möjlighet att fördjupa sig i frågor som rör DAU:ens stöd till forskare samt DAU:ens granskning av data och metadata.

Nätverksträffen kommer att gå över två dagar. Vi börjar med lunch måndag 3 juni kl 12.00 och avslutar med lunch tisdag 4 juni kl 12.00.

 

Slutgiltigt program

Presentationer:

Välkomna till HiG  - Malin Almstedt Jansson, Karin Meyer Lundén

Lägesrapport och sedan senast - Max Petzold, Elisabeth Strandhagen

DMP uppföljning - Sanja Halling

"Så bra att HiG äntligen tar tag i detta!" - Malin Almstedt Jansson, Karin Meyer Lundén

SND:s domäner och domänspecialister - Gustav Nilsonne, Stefan Ekman

Forskningsdatapiloten: erfarenheter & diskussion - Sara Svensson

Utforska resurserna i DAU-handboken - Jeremy Azzopardi

Forskares (o)kunskap: hur vet vi vad de kan om datahantering? - Stefan Ekman

Innehåll i framtida utbildningsworkshoppar? - Stefan Ekman

 

 

Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).