Gott och blandat om forskningsdata

Nätverksträff , Lund
26 November 2019, kl. 01.00 – 27 November 2019 kl. 01.00

Nätverksträff 26-27 november i LundGodis

2019 närmar sig sitt slut och 2020 väntar runt hörnet.
På den här nätverksträffen tar vi avstamp i vad SND är och är tänkt att bli för att sedan titta på ett antal kommande aktiviteter. RDA Sweden presenteras med en blick mot hur den nationella noden kan utvecklas framgent. Inledande tankeutbyten och idédiskussioner står också på schemat: om hur vi kan stötta de forskare som under 2019 fått VR-medel och nu behöver skriva datahanteringsplaner; om hur arbetet med att certifiera fler Trusted Digital Repositories ska fortskrida; och om vilken väg (eller vilka vägar?) som är tänkbara vad gäller att uppfylla FAIR-principernas krav på licensiering av forskningsdata. Inte minst välkomnar vi jurister i den diskussionen och hoppas att vi på så sätt kan lägga grunden för ett nationellt juristnätverk kring forskningsdatafrågor.

Och eftersom vi gästar Lunds universitet kommer vi naturligtvis att serveras en överblick av hur arbetet med forskningsdatastöd ser ut här.

På tisdagskvällen bjuder vi på middag på Skissernas museum.

I samband med nätverksträffen anordnas även en träff om hantering av forskningsdata inom humaniora. Observera att denna kräver en separat anmälan och att träffen hålls på en annan plats än nätverksträffen
 

Program

26 november

13.00-14.30

Lunds universitet hälsar välkommen

Vad händer i Lund?

Presentation av domänen befolkningsstudier/epidemiologi

14.30-15.00 Fikapaus
15.00-17.00

”Vad är SND?”: Fem (eller fler) goda skäl att tillgängliggöra forskningsdata via Svensk nationell datatjänst
En upplysande punkt för att förtydliga vad SND är, vad vi gör och hur vi fungerar.

RDA Sweden
Bakgrund och möjliga framtida aktiviteter för den nationella RDA-noden.

Sedan senast och på gång inom SND

19.00 Middag på Skissernas museum

 

27 november

8.30-10.00

Inledning och parallella spår:

Spår 1A: Vad innebär det att vara certifierad?
Hur kan ett lärosäte eller forskande myndighet bli certifierat som ett Trusted Digital Repository.

Spår 1B: Att stötta forskare som ska skriva datahanteringsplaner
Diskussion om möjliga sätt att vara stöd för forskare som fått VR-medel i årets utlysningar och nu ska skriva en DMP. Inkluderar presentation av SND:s underlag för en DMP-workshop

10.00-10.30 Fikapaus
10.30-12.00

Parallella spår och avslutning:

Spår 2A: Licenser på forskningsdata
En inledande diskussion för att inventera vilka olika behov som finns för att licensiera forskningsdata och vad man kan göra för att möta dessa.

Spår 2B: Roadmap för DAU: från start till full fart
Det har framkommit önskemål på att SND tar fram en guide eller roadmap som kan fungera som stöd för utvecklingen av DAU-verksamheter. Här välkomnar vi synpunkter på vad en sådan kan, bör och ska innehålla

13.00-16.00

Träff om hantering av forskningsdata inom humaniora.

Detta är ett brett fält av data, från mätdata och korpusar till etnografiska studier och enkäter. Ämnen att ta upp inkluderar frågor som forskarna brottas med och olika lösningar som finns, samt erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan DAU:er som jobbar mot humanioraforskare.
Lunch ingår för närverksdeltagare som stannar kvar för att delta i humanioradataträffen.

Träffen arrangeras av de som arbetar med forskningsdatastöd vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Diskussionspunkter för träffen kommer lite längre fram.

Se programmet som PDF.


Nätverksträffen är kostnadsfri, fika och middag ingår. Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket.
Är du en del av SND:s nätverk? Anmäl dig här. Ordinarie anmälan pga middagsbeställning senast 28 oktober men efteranmälan möjligt fram till 13 november.

Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).

Tid: 26 november (13.00-17.00 samt middag från 19.00), 27 november (08.30-12.00)
Plats: Lundmarkssalen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Sölvegatan 27, Lund

Plats för middag: Birgit Rausingsalen, Skissernas museum, Finngatan 2, Lund  Se på karta

 

Anmälan och plats för träff om hantering av forskningsdata inom humaniora

Är du intresserad av att vara med, anmäl senast 13/11 via e-brev till: charlotte.hogberg@htbibl.lu.se

Tid: 27 november (13.00-16.00)
Plats: Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund. Lokal: SOL:A158 Hitta hit