F:et och R:et i FAIR

Nätverksträff , Göteborg
3 Oktober 2019, kl. 02.00–02.00

FAIR

Vad innebär Findable och Reusable i FAIR-principerna?

Hur jobbas det ute på fältet med möjligheten att göra forskningsdata sökbara och återanvändbara? På vilka olika sätt förbereder man sig för att göra det möjligt att hitta forskningsdata och använda dem i ny forskning? Finns det sätt att nå ut till forskarna om detta och hur kan vi i så fall prata med dem kring detta?

På den här nätverksträffen tar vi oss an vilka krav som är rimliga att ställa på metadata för att forskningsdata ska vara möjliga att hitta och att användas igen. När är det tillräckligt mycket metadata? Vilken nivå är det rimligt att DAU:ens granskning av databeskrivningar och dataset ligger på? Vad är, i slutändan, bra nog?

Vi kommer att ta upp olika perspektiv på datas sökbarhet och återanvändbarhet och samla ihop nätverkets olika praktiker och idéer runt ämnet.

 

SND:s nätverksträff 3 oktober 2019.

Lokal: Wallenbergsalen, konferenscenter Wallenberg, Göteborg

Program

 
9.30-10.00

Registrering, fika

10.00-11.00

Välkommen och lägesrapport
(Max Petzold, Elisabeth Strandhagen, Gustav Nilsonne)

11.00-12.00

DAU-arbetet vid ett norskt universitet.
Vi får höra om de erfarenheter som Norges arktiske universitet i Tromsø har av stöd till forskare och arbete med data och metadata.
(Leif Longva)

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.50

F:et och R:et i FAIR
Introduktion: vad är F och R?
(Iris Alfredsson, Ulf Jakobsson)

Paneldiskussion: perspektiv på F och R.
(Panel: Cecilia Björkdahl, Caspar Jordan, Jonas Fransson, Leif Longva, Max Petzold. Diskussionsledare: Helena Rohdén)

Gruppdiskussioner: F och R i praktiken.

15.50-16.00 Uppsummering och avslutning
(Max Petzold, Elisabeth Strandhagen)

 

Se programmet som PDF.


Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket. Är du en del av SND:s nätverk? Anmäl dig här. Vi behöver din anmälan senast 23 september.

Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).

Tid: 10.00-16.00 (Registrering och fika från 9.30)
Lokal: Konferenscenter Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg

Karta