Datahanteringsplan - hur och varför?

Hagakyrkan, krokusar

SND:s nätverksträff 12 mars i Göteborg

Vetenskapsrådet har beslutat att alla projekt som får bidrag från och med i år ska ha en datahanteringsplan (DMP). Kravet på en DMP har sedan flera år tillbaka varit vanligt internationellt.

På denna nätverkträff kommer vi ta upp syftet med datahanteringsplanen, vad den bör innehålla och arbetet med att ta fram ett nationellt verktyg för DMP. Vi får höra synpunkter från representanter för Vetenskapsrådet, SUHF:s forskningsdatagrupp, SNIC, Riksarkivet och SND. Från Norge som ligger lite före i DMP-spåret, får vi höra erfarenheter från Norsk senter for forskningsdata och Universitetet i Oslo. Dessutom blir det tid för diskussioner.

Som vanligt blir det också en statusrapport från SND-arbetet. Vi hör gärna också senaste nytt från er i SND-nätverket!

Program

10.00-12.00 Del 1: Datahanteringsplan – nytta och behov
  · Introduktion till tema och program (Max Petzold och Elisabeth Strandhagen, SND)
  · ”VR:s arbete inom samordningsuppdraget inkl datahantering” (Sanja Halling, VR)
  · En lagringsinfrastrukturs behov (Dejan Vitlacil, SNIC)
  · ”Datahåndteringsplan – et prosjekt på UiO”. Universitetets syn på nytta och behov. (Margaret Fotland, Universitetet i Oslo)
  · Arkivredovisning och samordning med datahanteringsplanen (Sofia Särdquist, Riksarkivet)
  · Diskussioner
13.00-14.30 Del 2: Behovet av ett nationellt verktyg för datahanteringsplan
  · Samordning och samverkan för ett nationellt digitalt DHP-verktyg (Sabina Anderberg, SUHF:s forskningsdatagrupp)
  · Idéer kring ett digitalt verktyg (Dejan Vitlacil, SNIC)
  · Erfarenheter från Norge (Trond Kvamme, Norsk Senter for Forskningsdata)
  · Tekniska möjligheter för ett digitalt DHP-verktyg (Johan Fihn Marberg/Olof Olsson, SND)
  · Diskussioner
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00

Del 3: Lägesrapport – arbetet inom SND och SND-nätverket


Se programmet som PDF.


Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket. Är du en del av SND:s nätverk? Välkommen att anmäla dig via anmälningsformuläret i vänsterkolumnen. Sista anmälningsdag är 1 mars.

Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).

Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Tid: 10.00-16.00 (Registrering och fika från 9.30)
Lokal: Konferenscenter Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg

Karta