Att etablera en DAU - utmaningar, lösningar och inspiration

Trädgrenar med snö.

Varmt välkomna till SLU Ultuna, Uppsala för nästa nätverksträff!

Den här nätverksträffen kommer att fokusera på arbetet som DAU /Data Access Unit). Vi kommer att få höra från några olika lärosäten om hur de har byggt upp sin DAU samt hur de arbetar inom DAU:en och med sitt lärosäte. Vi kommer sedan att diskutera i grupper kring vilka kompetenser som kan behövas i arbetet med forskningsdata och olika sätt att tillgodose detta.

Vi fortsätter även diskussionen kring DAU-handboken med möjlighet till kommentarer och förslag på innehåll. Under dagen får vi dessutom höra om hur DAU-handboken kan testas i pilotförsök med forskningsdata som ska sätta igång i början av 2019.

Program

9.30-10.00

Registrering, fika
10.00-10.05  Välkommen (Hanna Lindroos och Ylva Toljander)
10.05-10.30     Erfarenheter från arbete med datahantering och öppna data inom SLU:s miljöanalys (Leif Hallbäcken)
10.30-12.00

DAU – organisation, sammansättning, arbetsuppgifter mm

Sammanfattning av mini-enkät.

Presentationer från några lärosäten i SND-nätverket: Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Karolinska institutet och Örebro universitet. Diskussion.

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 DAU – organisation, sammansättning, arbetsuppgifter mm
Fortsättning av förmiddagens pass.
13.30-14.00 Uppdatering och lägesrapport (Karin Grönvall, Max Petzold och Elisabeth Strandhagen)
14.00-14.30 Praktiskt arbete med forskningsdataflödet – pilotförsök, workshop mm under 2019 (Olof Olsson och Johan Fihn Marberg)
14.30-15.00 Fika
15.00-15.50  Gruppdiskussioner
Upplägg av pilotförsök och användning av DAU-handboken.
Uppföljande diskussion om DAU-etablering.
15.50-16.00   Uppsummering och avslutning (Max Petzold och Elisabeth Strandhagen)


Reviderat program som pdf.

Tid: 10.00-16.00 (Registrering och fika från 9.30)
Lokal: Stora salen, Loftet. SLU Ultuna, Uppsala

Karta över Ultuna.
Från Uppsala centralstation kan man åka buss 100 eller 4 söderut till hpl Campus Ultuna.

Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket. Är du en del av SND:s nätverk? Klicka här för anmälan till nätverksträffen.

Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se), Hanna Lindroos (hanna.lindroos@slu.se) eller Ylva Toljander (ylva.toljander@slu.se).

Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.