Media election survey referendum 1980 - News analysis

SND-ID: snd0199-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002626

Is part of collection at SND: Media Election Survey

Associated documentation

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Kent Asp - University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

This is the second study of the political contents in press, radio and television within the research projects ´Mass media and the electorate´ and ´Swedish election campaign´ and it was carried out in connection with the referendum on nuclear power in March 1980. It is a detailed campaign study of news reporting in the press, radio and television during the last ten weeks before the day of the referendum.

Purpose:

To describe, identify and analyse media's reporting of the election campaign 1980.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar/landsortstidningar)

Sampling procedure

Non-probability: Purposive

Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representer

... Show more..
Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representerade i urvalet genom den effektorienterade urvalsprincipen, eftersom de uppfyller kravet på en stor publik. Den medietyp som saknas är landsortspress.Tidningar från den gruppen har valts ut med hjälp av det andra urvalskriteriet -politisk färg. Av resursskäl har enbart landsortstidningar från var och en av de fyra största riksdagspartierna tagits med i urvalet. Medieurvalet kan således inte behandlas som ett riksrepresentativt urval av svenska medier. Men eftersom tv:s nyhetssändningar i princip når alla svenska hushåll och de 11 storstadstidningarna når ca 4 miljoner hushåll dagligen kan urvalet ändå betraktas som representativt i den meningen att det täcker en mycket stor andel av den svenska befolkningen. Show less..

Time period(s) investigated

1980 – Ongoing

Variables

118

Number of individuals/objects

9271

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Content coding
  • Time period(s) for data collection: 1980-01-14 – 1980-03-23
  • Data collector: University of Gothenburg, Department of Political Science
  • Source of the data: Communications: Public, Communications
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Funding

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation
Topic and keywords

Research area

Energy and natural resources (CESSDA Topic Classification)

Elections (CESSDA Topic Classification)

Political ideology (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media studies (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Asp, K., Hedberg, P., & Esaiasson, P. (1985) Massmedieundersökning : folkomröstningen 1980 : teknisk rapport. Göteborg: Department of Political Science.
ISSN: 0282-311X

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2015-03-26
Last updated: 2020-05-14