Media election survey 1998

SND-ID: snd0633-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002099

Is part of collection at SND: Media Election Survey

Associated documentation

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Kent Asp - University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

Research principal

University of Gothenburg - Department of Journalism Media and Communication rorId

Description

This is a detailed campaign survey of the news covering in press, radio, and television during the last four weeks before the election day. Surveys similar to this have been conducted in connection with each parliamentary elections since 1979, and at the referendum on nuclear power in 1980. See Media election survey 1979 for more information about the research project.

Purpose:

To describe, identify and analyse media's reporting of the election campaign 1998.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar)

Sampling procedure

Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representer

... Show more..
Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representerade i urvalet genom den effektorienterade urvalsprincipen, eftersom de uppfyller kravet på en stor publik. Till detta kommer att samtliga riksdagspartiers huvudorgan är representerade i urvalet (gruppkriteriet politisk färg). Show less..

Time period(s) investigated

1998 – Ongoing

Variables

100

Number of individuals/objects

6256

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Content coding
  • Time period(s) for data collection: 1998-08-23 – 1998-09-20
  • Data collector: University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication
  • Source of the data: Communications: Public, Communications
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Journalism Media and Communication

Topic and keywords

Research area

Elections (CESSDA Topic Classification)

Political ideology (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Asp, K., Johansson, B., & Nilsson, Å. (2000) Medievalsundersökningen 1998 : teknisk rapport. Work report. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Johansson, Bengt, Asp, Kent & Nilsson, Åsa (2001). Medievalsundersökningen 1998. Göteborg University
Swepub | Institutional Repository

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2014-06-27
Last updated: 2017-10-30