Media election survey 1988

SND-ID: snd0463-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002148

Is part of collection at SND: Media Election Survey

Associated documentation

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Kent Asp - University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

This is the fifth study of the political contents in press, radio and television within the research projects ´Mass media and the electorate´, ´Swedish election campaign´ and ´Parliament, elections and the representative democracy´ and it was carried out in connection with the 1988 general election. It is a detailed campaign study of news reporting in the press, radio and television during the last four weeks before the day of the referendum. See {Media election survey 1979} for more information about the research project.

Purpose:

To describe, identify and analyse media's reporting of the election campaign 1988.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV)
Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar)

Sampling procedure

Non-probability: Purposive

Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representer

... Show more..
Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representerade i urvalet genom den effektorienterade urvalsprincipen, eftersom de uppfyller kravet på en stor publik. Till detta kommer att samtliga riksdagspartiers huvudorgan är representerade i urvalet (gruppkriteriet politisk färg). Show less..

Time period(s) investigated

1988 – Ongoing

Variables

97

Number of individuals/objects

7049

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Content coding
  • Time period(s) for data collection: 1988-08-22 – 1988-09-18
  • Data collector: University of Gothenburg, Department of Political Science
  • Source of the data: Communications: Public, Communications
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Funding

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation
Topic and keywords

Research area

Elections (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media studies (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publications

Asp, K., & Hedberg, P. (1989) Massmedieundersökning valet 1988. Göteborg: Department of Political Science.

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2014-08-12
Last updated: 2020-01-23