Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Natural Gas Pipeline in Mid-Sweden. Stage 1, towards Västerås City

SND-ID: snd2369-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002135

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Sörmland County Museum, Archaeology

Research principal

Uppsala University - Archaeology rorId

Description

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Natural Gas Pipeline in Mid-Sweden. Stage 1, towards Västerås City

The ZIP file contains Shape files with information on the survey area, the monuments and finds encountered, and other metadata from the archaeological survey.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome
Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Description of the mode of collection: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.
  • Time period(s) for data collection: 2006-05-15 – 2006-10-27
  • Data collector: Sörmland County Museum, Archaeology

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Description of the mode of collection: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Nyköping Municipality, Kila Parish

Administrative information

Responsible department/unit

Archaeology

Identifiers

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-6705-2006

Organisationens dnr för undersökningen: KN-KUS06-235

ProjektID: p406001

ProjektID: 406001

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications
Published: 2014-08-07
Last updated: 2020-01-24