Local government officers 1980

SND-ID: snd0262-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001073

Is part of collection at SND: Evaluation of the commune reapportionment reform

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Lars Strömberg - University of Gothenburg, Department of Political Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

This survey forms part of the project ´Local government - an evaluation of the reform of amalgamation of municipalities´. In this study the local government officers are studied with regard to background: social background, education, professional experience; work assignments: planning, decision, execution; and attitudes: toward work, the role of the local government administration, connections with politicians, democracy and local autonomy, conflicts, present and future local government policy. The survey also want to shed light on the part the local government officer plays in the decision-making process in different types of municipalities. Changes of this role in connection with the growth of staff of officers and explanations of why these changes take place. Effects of these eventual changes on the possibilities to local political management and control.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Local government officers

Time Method

Sampling procedure

Urvalet gjordes i de 50 kommuner som ingår i forskningsprojektets kommunurval (se SSD 0100). Målpopulationen begränsades till att avse kommunaltjänstemän på hög nivå och mellannivå som deltar i den kommunala beslutsprocessen från initiativ till beslut och verkställighet. Kommunernas personalbudgetar användes som urvalsram. Vilka befattningar som upptogs i urvalsramen bestämdes utifrån avtalstillhörighet, lönegrad och befattningsbenämning enligt beskrivning följande: Alla anställda på ABT-avtal fördes till en början till urvalsramen under förutsättnint att tjänsterna var placerade i lönegrad 15 (eller motsvarande) och däröver. Den senare gränsen motsvarar i stort gränsen mellan kanslister och assistenter av olika slag och antogs kunna diskriminera mellan tjänstemän med självständiga beslutsfunktioner (handläggare) och beredande tjänstemän respektive sådana med mer rutinmässiga administrativa uppgifter. Vidare fördes till urvalsramen endast befattningar med minst 50% sysselsättningsgrad. Till urvalsramen fördes också skolledare (som ej tillhör ABT avatalet). Från urvalsramen avfördes ett antal

... Show more..
Urvalet gjordes i de 50 kommuner som ingår i forskningsprojektets kommunurval (se SSD 0100). Målpopulationen begränsades till att avse kommunaltjänstemän på hög nivå och mellannivå som deltar i den kommunala beslutsprocessen från initiativ till beslut och verkställighet. Kommunernas personalbudgetar användes som urvalsram. Vilka befattningar som upptogs i urvalsramen bestämdes utifrån avtalstillhörighet, lönegrad och befattningsbenämning enligt beskrivning följande: Alla anställda på ABT-avtal fördes till en början till urvalsramen under förutsättnint att tjänsterna var placerade i lönegrad 15 (eller motsvarande) och däröver. Den senare gränsen motsvarar i stort gränsen mellan kanslister och assistenter av olika slag och antogs kunna diskriminera mellan tjänstemän med självständiga beslutsfunktioner (handläggare) och beredande tjänstemän respektive sådana med mer rutinmässiga administrativa uppgifter. Vidare fördes till urvalsramen endast befattningar med minst 50% sysselsättningsgrad. Till urvalsramen fördes också skolledare (som ej tillhör ABT avatalet). Från urvalsramen avfördes ett antal befattningskategorier som redan från början kunde förutsättas ej vara administrativa till sin karaktär. Tre huvudgrupper av sådana tjänster kan urskiljas: 1) ´Lärare´ (musiklärare, förskollärare, fritidspedagog). 2) ´Vårdpersonal´ (hemvårdare, sjukgymnast, barnsamarit, skolsköterska, skolläkare, personalläkare, fotvårdare). 3) ´Lägre teknisk personal´ (brandförman, maskinist, vaktmästare, badmästare, hamnmästare). Urvalsramen gjordes medvetet vid för att undvika att ´missa´ tjänster med administrativa uppgifter. Den på ovan nämnda sätt definierade urvalsramen kom i de 50 kommunerna att sammanlagt omfatta 6 633 tjänster fördelade på inte mindre än 484 olika tjänstebenämningar. Show less..

Time period(s) investigated

1980-05-26 – 1980-12-15

Weighting

Variablerna 20-22.

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper
  • Time period(s) for data collection: 1980-05-26 – 1980-12-15
  • Data collector: University of Gothenburg, Department of Political Science
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Funding

  • Funding agency: Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences
Topic and keywords

Research area

Working conditions (CESSDA Topic Classification)

Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications

Sort by name | Sort by year

Strömberg, L., & Norell, P-O. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalförvaltningen (Ds Kn 1982:8). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-72589-4.
Libris
ISBN: 91-38-72589-4
ISSN: 0346-5721

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 1 (Ds Kn 1981:17). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06537-1.
Libris
ISBN: 91-38-06537-1
ISSN: 0346-5721

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 1997-04-18
Last updated: 2019-02-05