Public health in Scania 2004

SND-ID: ext0061-1.

Is part of collection at SND: Scania Metadatabase for Epidemiology (SME)

Access to data via

Contact

Creator/Principal investigator(s)

Maria Rosvall - Region Scania, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - University hospital MAS, Region Skane, Social medicine unit

Farhad Ali Khan - University hospital MAS, Region Skane, Social medicine unit

Mathias Nilsson - University hospital MAS, Region Skane, Social medicine unit

Research principal

Region Skåne

Description

A sample was drawn from the population registry among persons aged 18-18 years and living in Region Scania in 30th June 2004. The sample was stratified after geographic areas where each municipality stated a selection group, except Helsingborg which was divided into five city parts, Kristianstad divided in six municipality parts, Lund in ten municipality parts and Malmo in ten city parts. Selections of about the same size were made in each subarea. In total 27,963 persons answered the questionnaire, corresponding to 59 percent of the total sample (n= 47,621). The department of Social medicin, University Hospital MAS, Region Scania was operative responsible for the investigation. Statistics Sweden (SCB) has been contracted to perform mailing, collecting of the questionnaires and summaries. The study was approved by the regional research ethics committee and SCB:s etichal board.

Purpose:

The aim of the FHS 2004 was to get a current picture of the health, health care contacts and living conditions among the inbabitants of Scania which are also important for the future of public health in Scani

... Show more..
A sample was drawn from the population registry among persons aged 18-18 years and living in Region Scania in 30th June 2004. The sample was stratified after geographic areas where each municipality stated a selection group, except Helsingborg which was divided into five city parts, Kristianstad divided in six municipality parts, Lund in ten municipality parts and Malmo in ten city parts. Selections of about the same size were made in each subarea. In total 27,963 persons answered the questionnaire, corresponding to 59 percent of the total sample (n= 47,621). The department of Social medicin, University Hospital MAS, Region Scania was operative responsible for the investigation. Statistics Sweden (SCB) has been contracted to perform mailing, collecting of the questionnaires and summaries. The study was approved by the regional research ethics committee and SCB:s etichal board.

Purpose:

The aim of the FHS 2004 was to get a current picture of the health, health care contacts and living conditions among the inbabitants of Scania which are also important for the future of public health in Scania, and also to make a follow-up study of the previous survey FHS 2000 in Scania. Show less..
Method and outcome

Unit of analysis

Time Method

Sampling procedure

Urvalsprocessen, bestående av 49 000 individer (bruttourvalet), genomfördes i tre steg. I ett första steg drogs 8 000 personer från hela urvalsramen som ett slumpmässigt obundet urval. Dessa 8 000 personer ingick i en grupp som skulle få speciella åtgärder vad gällde försök till bortfallsreduktion. I nästa steg fördelades dessa 8 000 personer efter undersökningens 124 (62 områden*2 kön) strata och i det sista steget fylldes sedan på med individer till önskad urvalsstorlek i respektive stratum för att nå upp till de efterfrågade 49 000 personerna. Två påminnelser skickades ut till dem som inte besvarat enkäten. Den första påminnelsen skickades ut ca tio dagar efter det ursprungliga utskicket och bestod av ett tack- och påminnelsekort. Den andra påminnelsen var en enkätpåminnelse. Den skickades ut ca en månad efter den första påminnelsen till samtliga personer som inte hade besvarat enkäten, förutom till 2 800 slumpmässigt utvalda personer från de 8 000 personer som dragits i urvalsprocessens första steg. Dessa 2 800 personer lämnades till telefonintervju och efter avdrag för personer som saknad

... Show more..
Urvalsprocessen, bestående av 49 000 individer (bruttourvalet), genomfördes i tre steg. I ett första steg drogs 8 000 personer från hela urvalsramen som ett slumpmässigt obundet urval. Dessa 8 000 personer ingick i en grupp som skulle få speciella åtgärder vad gällde försök till bortfallsreduktion. I nästa steg fördelades dessa 8 000 personer efter undersökningens 124 (62 områden*2 kön) strata och i det sista steget fylldes sedan på med individer till önskad urvalsstorlek i respektive stratum för att nå upp till de efterfrågade 49 000 personerna. Två påminnelser skickades ut till dem som inte besvarat enkäten. Den första påminnelsen skickades ut ca tio dagar efter det ursprungliga utskicket och bestod av ett tack- och påminnelsekort. Den andra påminnelsen var en enkätpåminnelse. Den skickades ut ca en månad efter den första påminnelsen till samtliga personer som inte hade besvarat enkäten, förutom till 2 800 slumpmässigt utvalda personer från de 8 000 personer som dragits i urvalsprocessens första steg. Dessa 2 800 personer lämnades till telefonintervju och efter avdrag för personer som saknade telefon, hade skyddat telefonnummer, var bosatta i utlandet och liknande skäl, återstod 1682 personer till telefonintervjuer. Show less..

Time period(s) investigated

2004-09 – 2005-01

Variables

277

Number of individuals/objects

27963

Response rate/participation rate

59%

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper
  • Time period(s) for data collection: 2004-09 – 2005-01
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic description: Scania

Administrative information
Publications