New Faces of the Folk Church

SND-ID: 2023-299. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/h11g-gq16

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Katarina Plank - Karlstad University orcid

Helene Egnell - Karlstad University, Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies orcid

Linnea Lundgren - Karlstad University, Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies orcid

Research principal

Karlstad University - Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies rorId

Principal's reference number

Kau dnr HS 2020/168

Description

The project is based on ethnographic fieldwork: netnographic mapping of homepages, observations and interviews with people that are participating in activities arranged by churches and parishes.

The material that is analysed comprises of fieldnotes, interviews, observations with people that are doing bodily practices in church settings. We have also photo documented religious material culture and activities taking place. Other printed material has also been collected in the field: pamphlets, information sheets and artefacts.

The research projects also uses archive studies, document studies and netnographic studies. The archive and document studies collect data on issues that have been handled by the cathedral chapter (the juridicial body of the diocese).

Data contains personal data

Yes

Sensitive personal data

Yes

Type of personal data

sensitive personal information regarding religious practice and health

Code key exists

Yes

Language

Method and outcome

Population

Datainsamling sker genom intervjuer med religiösa företrädare samt med deltagare och utövare av nya andliga praktiker. Intervjuerna kan äga rum via telefon, zoom, elektronisk kommunikation (epost) eller genom platsbesök.
De religiösa företrädarna är personer som representerar sina grupper genom sitt ämbete, anställning eller förtroendeuppdrag, och därigenom är officiella representanter för gruppen. Personlig information av känslig karaktär samlas in, eftersom vi är intresserade av att få en förståelse för hur de själva förhåller sig till och eventuellt utövar nya andliga praktiker. De religiösa företrädarna intervjuas även kring teologiska tolkningar, vilket kan innebära att de både reflekterar över officiella tolkningar och egna, personliga, tolkningar som rör nya andliga praktiker och hur de relaterar till kristen tradition, tro och utövning.
Utövarna är de som kommer till kyrkan för att delta i de olika aktiviteter som arrangeras där, och de har (troligtvis) inga officiella ämbeten eller förtroendeuppdrag. Utövarna intervjuas om sina personliga erfarenheter, tankar och tolkningar av de praktiker de deltar i. Vi är intresserade av att förstå vardaglig religiös praktik i relation till platser, aktiviteter, livshändelser och sociala relationer, och är därför intresserade av att få en inblick i utövarnas vardagliga liv. Personlig information av känslig karaktär samlas in som rör såväl religion som hälsa, och i viss utsträckning även etnicitet. Vi är även intresserade av personlig information som kön, ålder, utbildning, boende.
Vi arbetar med semistrukturerade intervjuer, där det finns en flexibilitet och lyhördhet inför de teman som lyfts fram av informanterna.

Time Method

Sampling procedure

Other
Den netnografiska studien undersökte vilka aktiviteter som ägde rum i kyrkorna i Stockholms stift utanför gudstjänster och konserter. Utifrån resultatet kunde vi se att ca 15 procent av aktiviteterna hade en holistisk karaktär, och var av fördjupat intresse för projektet. Vi har sedan fördjupat våra observationer av tre distinkta aktiviteter där kroppen används: stillsamma övningar som meditation; långsamma rörelser som yoga, qigong och tikva; samt mer intensiva rörelser som dans.

Time period(s) investigated

2022-01-01 – 2023-12-31

Number of individuals/objects

50

Data format / data structure

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation

Data collection 2

  • Mode of collection: Face-to-face interview

Data collection 3

Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Stockholm County

Geographic description: Stockholms stift med tillhörande församlingar

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies

Contributor(s)

Linnea Lundgren - Marie Cederschiöld University, The Department of Civil Society and Religion

Helene Egnell - Karlstad University, Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies orcid

Funding

  • Funding agency: Riksbankens Jubileumsfond
  • Funding agency's reference number: RJ P20-0606
  • Project name on the application: Folkkyrkans nya ansikten - levd religion, nya andliga praktiker och teologisk legitimitet

Ethics Review

Swedish Ethical Review Authority - Ref. EPM 2021-05807-01

Topic and keywords

Research area

Cultural activities and participation (CESSDA Topic Classification)

Life-long/continuing education (CESSDA Topic Classification)

Religious studies (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

History of religions (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Other humanities not elsewhere specified (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Society (INSPIRE topic categories)

General health and well-being (CESSDA Topic Classification)

Religion and values (CESSDA Topic Classification)

Social change (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Lundgren, L., Plank, K., & Egnell, H. (2023). Nya andliga praktiker i Svenska kyrkan – från exklusiva retreatmiljöer till kyrklig vardagspraktik. In Svensk teologisk kvartalskrift (Vol. 99, Issue 3, pp. 229–248). https://doi.org/10.51619/stk.v99i3.25383
URN: urn:nbn:se:kau:diva-97085
DOI: https://doi.org/10.51619/stk.v99i3.25383
SwePub: oai:DiVA.org:kau-97085

Plank, K., Lundgren, L., & Egnell, H. (2023). Meditation and Other New Spiritual Practices in the Church of Sweden. In Eastern Practices and Nordic Bodies (pp. 211–229). https://doi.org/10.1007/978-3-031-38118-8_10
URN: urn:nbn:se:kau:diva-97262
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38118-8_10
SwePub: oai:DiVA.org:kau-97262

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2024-03-22