Collection Swedish Election Studies - Referendums

SND-ID: swedish-election-studies---referendums.

Responsible research principal(s) for data included in the collection

Description

The collection: Swedish Election Studies - Referendums contain Referendum study 1957 on the general supplementary pension scheme (ATP), Referendum study 1980 on nuclear power, Referendum study 1994 on Swedish membership of the European Union (EU), and Referendum study 2003 on Swedish membership of the European monetary Union (EMU).

Kind of collection

Series

Research area

Elections (CESSDA Topic Classification)

Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)

International politics and organisations (CESSDA Topic Classification)

Political behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social welfare systems/structures (CESSDA Topic Classification)

Retirement (CESSDA Topic Classification)

Energy and natural resources (CESSDA Topic Classification)

Environment and conservation (CESSDA Topic Classification)

Geographic location

Sweden

Publications

Sort by name | Sort by year

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris | Read fulltext
ISBN: 978-90-8964-450-3

Folkomröstningen om medlemskap i EU (Referendum on EU membership). Örebro ; Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB). ISBN: 91-618-0842-3.
ISBN: 91-618-0842-3

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Ett knappt ja till EU : väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-00020-6.
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-39-00020-6

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1996) Väljarna folkomröstade. Folkomröstningen om medlemskap i EU (SOS). Stockholm: Statistics Sweden.

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90483-7
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., Nordlöf, H., & Gilljam, M. (1985) Folkomröstningsundersökningen 1980 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 7.
ISSN: 0347-9366

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (eds.) (2004) Kampen om euron. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-15-2.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89246-15-2
ISSN: 0347-9366

Särlvik, B. (1959) Författningsutredningen : Opinionsbildningen vid folkomröstningen 1957. SOU 1959:10. Stockholm : Statistics Sweden.

Westerståhl, J., Särlvik, B., & Janson, E. (1958) Intervjuundersökning hösten 1957 : frågor rörande civilförsvar och psykologiskt försvar. Göteborg: Department of Political Science.

Show more.. (12)
First published dataset: 1987-11-04
Last updated dataset: 2024-02-15