Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Abandoned agricultural area in Linga, Överjärna parish, Södermanland. - Ancient agricultural area in Linga, Överjärna parish, Södermanland. (RAÄ: 130)

SND-ID: snd2459-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002839

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Swedish National Heritage Board

Research principal

Uppsala University rorId

Description

Abandoned agricultural area in Linga, Överjärna parish, Södermanland.

The ZIP file contains four Shapefiles with information on trenches, possible features and finds, and other metadata from the archaeological excavation, as well as six digitized and geo-referenced plans of the excavation area in GeoTIFF format.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Time period(s) investigated

Data format / data structure

Type of archaeological investigation

Partial archaeological investigation

Type of archaeological remains

Area with ancient fields

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Description of the mode of collection: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Time period(s) for data collection: 1981 – 1981
  • Data collector: Swedish National Heritage Board

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Description of the mode of collection: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Överjärna Parish

Geographic description:
Sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån
omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h.

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Administrative information

Identifiers

Producents dnr för projektet: 2790/81

ProjektID: p180006

ProjektID: 180006

RAÄ-nr: 130

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Keywords

Finds

Publications
Published: 2016-08-16
Last updated: 2020-01-23