Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement area in Linga, Överjärna parish, Södermanland.

SND-ID: snd2458-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002832

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Swedish National Heritage Board

Research principal

Uppsala University rorId

Description

Summary not available.

The ZIP-file contains three Shape files with information on trenches, ancient monuments, archaeological finds and other data from the archaeological survey, as well as two geo-referenced maps (© Lantmäteriet i2014/00696) of the survey in GeoTIFF-format.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Time period(s) investigated

Data format / data structure

Type of archaeological investigation

Archaeological excavation

Type of archaeological remains

Settlement, Graves

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Description of the mode of collection: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Time period(s) for data collection: 1980
  • Data collector: Swedish National Heritage Board

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Description of the mode of collection: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Överjärna Parish

Geographic description:
Europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna. Provundersökning av RAÄ 111:B, en
terrass med boplatslämningar, ca 15 x 30 m stor samt en slutundersökning av 111:A , ett gravfält, ca 25 x 60 m stort. Undersökningsområdet var beläget ca 31-38 m ö h.

Fornlämningsområdet är beläget i kanten av ett sluttande sandigt skogsparti och exponerar mot S och Ö.

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Administrative information

Identifiers

Producents dnr för projektet: 4126/79

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Keywords

Finds

Publications
Published: 2016-08-15
Last updated: 2020-01-23