Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Borg 17:6

SND-ID: snd2446-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002412

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Arkeologgruppen i Örebro AB

Research principal

Uppsala University rorId

Description

I oktober år 2010 genomförde Arkeologgruppen i Örebro AB en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Borg 17:6, Norrköpings stad och kommun. Den totala utredningsytan uppgick till 8000 m². Inom ytan drogs 19 stycken sökschakt med en sammanlagd längd av 152 meter med en skopbredd av 1,2 meter. Samtliga schakt uppvisade en likartad stratigrafi, under ett 0,3 meter tjockt ploglager fanns ett bottenlager av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

The ZIP file contains two Shape files with data on the archaeological survey, and a geo-referenced trench plan in GeoTIFF format.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Data format / data structure

Type of archaeological investigation

Archaeological assessment

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Time period(s) for data collection: 2010-10-18 – 2010-10-19
  • Data collector: Arkeologgruppen i Örebro AB

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: City of Norrköping

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Administrative information

Identifiers

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-4607-10

Organisationens dnr för undersökningen: Ag2011_19

ProjektID: p510019

ProjektID: 510019

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Keywords

Finds

Publications
Published: 2014-12-16
Last updated: 2020-02-13