Effects of a free sabbatical year - Effects of a sabbatical year - Substitutes

SND-ID: snd0834-2. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001619

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Bo Melin - Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

Lotta Nylén - Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

Rose-Marie Herlin - National Institute for Working Life, Work and Health

Research principal

Karolinska Institutet - Work and Health rorId

Description

From 1 February 2002 until 31 December 2004, a free-year trial was conducted in twelve municipalities in Sweden. Employees could apply for a free sabbatical year (a period between 3 - 12 months), and still get 85% of the compensation they would have received if they were unemployed. Under the same time the person be replaced by an unemployed person that got a temporary employee.

Purpose:

The overall purpose of the study was to examine different aspects of health among individuals who were sabbatical leave, and among those who were substitutes.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Telefonstudiens population bestod av: 1) Personer som sökt och beviljats friår. 2) Individer som ersatt friårslediga (vikarier) 3) Personer som sökt men ej beviljats friår.

Sampling procedure

Probability
Urvalet till de friårslediga samt de vikarier till friårslediga som deltog i enkätstudiens första del gick till på följande sätt:
Friårslediga - De senaste 2000 personerna som till och med den 1 april 2003 påbörjade en friårsledighet valdes ut att delta i enkätstudien. I nettourvalet ingick 1 969 personer. För att beräkna nettourvalet har dubbletter, personer som uppgivit att de inte varit i målgruppen samt sjuka/avlidna räknats bort från det totala urvalet (bruttourvalet).

Friårsvikarier - De 2 000 senast anställda friårsvikarierna till och med den 1 april 2003 valdes ut att delta i undersökningen. I nettourvalet ingick 1 837 personer. För att beräkna nettourvalet har dubbletter, personer som uppgivit att de inte varit i målgruppen samt sjuka/avlidna räknats bort från det totala urvalet (bruttourvalet).

Time period(s) investigated

2003-01-01 – 2005-01-01

Data format / data structure

Data collection
  • Time period(s) for data collection: 2003-01-01 – 2005-01-01
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Geographic description: Data har samlats in från följande 12 kommuner i Sverige: Botkyrka, Gällivare, Göteborg, Hultsfred, Hällefors, Katrineholm, Landskrona, Lund, Piteå, Strömsund, Västerås och Åmål.

Administrative information

Responsible department/unit

Work and Health

Funding

  • Funding agency: Näringsdepartementet
Topic and keywords

Research area

Working conditions (CESSDA Topic Classification)

Medical and health sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Health (CESSDA Topic Classification)

General health and well-being (CESSDA Topic Classification)

Publications
Published: 2013-12-11
Last updated: 2020-01-23