Opinions on Sweden and the European unification 1992

SND-ID: snd0515-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002922

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Lennart Brantgärde - University of Gothenburg, Swedish Social Science Data Service

Research principal

University of Gothenburg - Swedish Social Science Data Service rorId

Description

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Individuals aged 16-75 years

Time Method

Sampling procedure

Time period(s) investigated

1992-11-15 – 1992-11-25

Variables

123

Number of individuals/objects

1036

Weighting

Variabel 125

Data format / data structure

Data collection
  • Time period(s) for data collection: 1992-11-15 – 1992-11-25
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Lowest geographic unit

County (NUTS3)

Administrative information

Responsible department/unit

Swedish Social Science Data Service

Topic and keywords

Research area

Government, political systems and organisations (CESSDA Topic Classification)

International politics and organisations (CESSDA Topic Classification)

Political behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications
Published: 2007-07-05
Last updated: 2019-02-06