School-childrens' wage-earning work 1987

SND-ID: snd0305-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001047

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Bo Blomquist - University of Gothenburg, Department of Sociology and Work Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Sociology and Work Science rorId

Description

This survey was made at the request of the Göteborg district of the Swedish Trade Union Confederation. The main purpose of the project was to investigate the occurrence of gainful employment in leisure hours and during holidays among senior high school students. The investigation also cover student´s knowledge of rights and duties on the labour market and how different factors as schoolwork, economy and consumption interplay with the occurence of gainful employment.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Senior high school students in Göteborg.

Time Method

Sampling procedure

Probability: Stratified

I undersökningen har använts ett proportionerligt stratifierat urval med årskurs och linje som stratifieringsvariabler. Urvalet gick till så att proportionerna för varje årskurs på två- respektive treårigt gymnasium räknades ut. Därefter bestämdes proportionerna på varje enskild linje. Med detta som utgångspunkt gjordes ett slumpmässigt urval av linjer i varje årskurs på två- och treårigt gymnasium. Sannolikheten för att en viss linje skulle komma med stod i proportion till dess relativa storlek. En klass togs ut för varje gång en linje utpekades av slumpen. De utvalda klasserna fördelades sedan slumpmässigt på sammanlagt 10 olika gymnasieskolor i Göteborg - antalet skolor som var med begränsades av ekonomiska resurser och de tidsramar man hade att röra sig inom. Skolorna var utvalda med tanke på att uppnå en geografisk spridning av enkäten. I några fall kunde inte slumpmässigheten följas, detta pga att vissa linjer endast fanns på en eller ett fåtal skolor. Urvalet omfattar 28 klasser på 2-årigt gymnasium och 15 klasser på 3-årigt. De olika former av speciallinjer och kurser som finns i gymn

... Show more..
I undersökningen har använts ett proportionerligt stratifierat urval med årskurs och linje som stratifieringsvariabler. Urvalet gick till så att proportionerna för varje årskurs på två- respektive treårigt gymnasium räknades ut. Därefter bestämdes proportionerna på varje enskild linje. Med detta som utgångspunkt gjordes ett slumpmässigt urval av linjer i varje årskurs på två- och treårigt gymnasium. Sannolikheten för att en viss linje skulle komma med stod i proportion till dess relativa storlek. En klass togs ut för varje gång en linje utpekades av slumpen. De utvalda klasserna fördelades sedan slumpmässigt på sammanlagt 10 olika gymnasieskolor i Göteborg - antalet skolor som var med begränsades av ekonomiska resurser och de tidsramar man hade att röra sig inom. Skolorna var utvalda med tanke på att uppnå en geografisk spridning av enkäten. I några fall kunde inte slumpmässigheten följas, detta pga att vissa linjer endast fanns på en eller ett fåtal skolor. Urvalet omfattar 28 klasser på 2-årigt gymnasium och 15 klasser på 3-årigt. De olika former av speciallinjer och kurser som finns i gymnasieskolan har inte medtagits i urvalet. På 2-åriga linjer är klasstorleken oftast beräknad till 16 elever och på treåriga till 30. Show less..

Time period(s) investigated

1986-08-01 – 1987-05-01

Variables

115

Number of individuals/objects

673

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper
  • Time period(s) for data collection: 1987-03-01 – 1987-05-01
  • Data collector: University of Gothenburg, Department of Sociology and Work Science
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Geographic description: Göteborg

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Sociology and Work Science

Topic and keywords

Research area

Employment (CESSDA Topic Classification)

Youth (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Higher and further education (CESSDA Topic Classification)

Publications

Blomquist, B. (1988). Skolungdoms förvärvsarbete. En enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Göteborg. Göteborg: Department of Sociology.
Google Books

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 1993-08-20
Last updated: 2019-02-06