Greater-Stockholm survey 1966

SND-ID: snd0263-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002646

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Jörgen Westerståhl - University of Gothenburg, Department of Political Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

This survey forms part of the project 'Local government autonomy - local government boundaries' and the general purpose of the survey was to supplement Local elections 1966 (SSD 0111) with information from an area with extensive population movements where more than half of the population moved to Stockholm the previous ten years. The respondents were asked about their 'moving history', satisfaction with present residence and opinion on moving to another area. Other question dealt with knowledge about and opinion on the plans of a Greater Stockholm Council. Furthermore there are information about the respondent's gender, age, marital status, occupation and income as well as voting behaviour in the 1964 and 1966 elections.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Individuals residing in the greater Stockholm area and entitled to vote in the local election 1966

Time Method

Sampling procedure

I Storstockholmsområdet ansågs följande kommuner ingå: Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, österåker samt Stockholms stad. Från dessa kommuner, utom Stockholms stad som ansågs given, gjordes ett urval. De ovan nämnda 28 kommunerna indelades i 8 grupper efter kommunstorlek, expansionstakt samt ´svaga´ respektive ´starka´ socialdemokratiska kommuner. I den mån det var möjligt togs också hänsyn till kommunens geografiska läge i förhållande till Stockholms stad. Härvid definierades varje kommun såsom belägen i en inre, en yttre eller en mellancirkel i förhållande till Stockholms stad. Vid den slutliga urvalsdragningen kom på så sätt en del kommuner att vara ´givna´ medan man lottade mellan de övriga. Likaså har givetvis båda kommunerna varit givna i de fall då endast två kommuner ingår i gruppen. Endast i ett fall har ett helt obundet urval skett.
Individurvalet utfördes lik

... Show more..
I Storstockholmsområdet ansågs följande kommuner ingå: Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, österåker samt Stockholms stad. Från dessa kommuner, utom Stockholms stad som ansågs given, gjordes ett urval. De ovan nämnda 28 kommunerna indelades i 8 grupper efter kommunstorlek, expansionstakt samt ´svaga´ respektive ´starka´ socialdemokratiska kommuner. I den mån det var möjligt togs också hänsyn till kommunens geografiska läge i förhållande till Stockholms stad. Härvid definierades varje kommun såsom belägen i en inre, en yttre eller en mellancirkel i förhållande till Stockholms stad. Vid den slutliga urvalsdragningen kom på så sätt en del kommuner att vara ´givna´ medan man lottade mellan de övriga. Likaså har givetvis båda kommunerna varit givna i de fall då endast två kommuner ingår i gruppen. Endast i ett fall har ett helt obundet urval skett.
Individurvalet utfördes liksom kommunurvalet av statistiska centralbyrån. Individurvalet skedde inom var och en av de 17 kommunerna och är representativt för den kommunen. Antalet urvalspersoner är 60 , utom i Stockholms stad där 240 personer drogs. En viss kontroll för stora skevheter i köns- och ålderssammansättning av urvalet skedde på så sätt att ålder klassades i grupperna 20-24 år, 25-49 år och 50-79 år och befolkningssammansättningen i dessa grupper, med hänsyn till kön, beräknades för var och en av de ingående kommunerna. Man använde alltså inget riksgenomsnitt. Som underlag utnyttjades befolkningsstatistik för 1965. De personer som drogs skulle dessutom vara bosatta och mantalsskrivna i den aktuella urvalskommunen 1966, de skulle vara röstberättigade och fick inte vara födda tidigare än 1886. Show less..

Time period(s) investigated

1966-09-01 – 1966-11-01

Variables

70

Number of individuals/objects

1034

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Telephone interview
  • Time period(s) for data collection: 1966-09-01 – 1966-11-01
  • Data collector: Statistics Sweden
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Upplands Väsby Municipality, Vallentuna Municipality, Österåker Municipality, Värmdö Municipality, Järfälla Municipality, Ekerö Municipality, Huddinge Municipality, Botkyrka Municipality, Salem Municipality, Haninge Municipality, Tyresö Municipality, Upplands-Bro Municipality, Täby Municipality, Danderyd Municipality, Sollentuna Municipality, Stockholm Municipality, Nacka Municipality, Sundbyberg Municipality, Solna Municipality, Lidingö Municipality, Vaxholm Municipality

Geographic description: Kommunerna Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, Österåker samt Stockholms stad.

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Topic and keywords

Research area

Elections (CESSDA Topic Classification)

Political behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications

Sort by name | Sort by year

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Larsson-Petersson, E. (1976) Storstockholmsundersökningen. Kodbok och variabellista. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Versions

Version 1.0. 1991-04-01

Version 1.0: 1991-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/002646

Related research data in SND's catalogue

Published: 1991-04-01
Last updated: 2019-02-06