Surburban church - Religion and church in nine residential areas 1980-1981

SND-ID: snd0219-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001624

Associated documentation

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Jörgen Straarup - Religionssociologiska institutet

Description

The object of the Suburbian Church project was to make the factors clear about the churches built in the suburbs during the period 1967-1978, the ideology behind their coming into being, their design and the ways they are used. In this part of the project the views of the residents in nine housing areas on new churches have been investigated. There are three types of opinions; firstly, general views on the suitability of various construction types; secondly, views on which activities could be allowed in church rooms; thirdly, views on desirable qualities of experience in new church rooms. The questionnaire furthermore contains items for validation of a new concept, that of ´folk church religiousness´.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Sampling procedure

Nio bostadsområden och deras invånare kom att utgöra urvalsram för undersökningen. Eftersom det eftersträvades att olika delar av landet var representerade, valdes bostadsområden över hela Sverige. Norrland representeras av Mjölkudden, som är en stadsdel i Luleå. Storstockholm ingår med tre områden, Valsta (nära Arlanda flygplats), Viksjö som är en del av Järfälla kommun, och Salem, då del av Botkyrka kommun, sedan 1 januari 1983 en egen kommun. Göteborgsregionen bidrar med områdena Bäve (i Uddevalla), Bjurslätt och Tynnered, Bjurslätt ligger i det inre av Göteborg, medan Tynnered är en del av Västra Frölunda. De resterande delarna av Götaland och Svealand representeras av områdena Råslätt i Jönköping och Västerstrand i Karlstad. Inom vart och ett av de utvalda områdena utvaldes slumpmässigt bland svenska medborgare i åldrarna 18-69 år ett antal personer. Eftersom områdena varierade ifråga om folkmängd, och eftersom det ansågs önskvärt att få åtminstone etthundra svar från varje område användes olika urvalskvoter i områdena, från 1:8 till 1:32.

Variables

209

Number of individuals/objects

1539

Data format / data structure

Data collection
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Geographic description: Mjölkudden (urban distric in Luleå), Valsta (close to Arlanda airport), Viksjö (part of Järfälla municipality) and Salem (previously part of Botkyrka municipality, since January 1st 1983 independent municipality), Bäve (in Uddevalla), Bjurslätt and Tynnered (in Göteborg), Råslätt (in Jönköping) and Västerstrand (in Karlstad).

Administrative information

Funding 1

  • Funding agency: Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences

Funding 2

  • Funding agency: Statens råd för byggforskning
Topic and keywords

Research area

Cultural activities and participation (CESSDA Topic Classification)

Religious studies (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cultural studies (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion and values (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Straarup, J. (1983) Förortskyrkan : religion och kyrka i nio bostadsområden. Arbetsrapport 18. Uppsala: Department of Theology.

Straarup, J. (1985) Kyrkan i förorten. Folklig religiositet och åsikter om nybyggda kyrkor. Stockholm: Förlaget Förortskyrkan.
Google Books
ISBN: 9789197053235

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2013-12-16
Last updated: 2013-12-16