Riksmaten adults 2010-2011 - Sampling

SND-ID: ext0093-3.

Access to data via

Creator/Principal investigator(s)

National Food Agency

Research principal

National Food Agency rorId

Description

In Riksmaten adults 2010–11, a representative sample of 5000 individuals between 18–80 years living in Sweden were invited to participate in the study. The data collection took place between May 2010 and July 2011. Riksmaten adults 2010-11 included three parts: diet registration, survey, and sampling (blood and urine).

A total of 2268 individuals participated in Riksmaten adults 2010-11, of which 1 797 in the dietary registration, 2140 in the survey and 300 people in the sampling. The participation rate differed between the various parts of the survey.

In the dietary registration, the participants reported everything they ate and drank during four consecutive days. The reporting was done in a web-based food diary. The questionnaire, which also were web-based, consisted about 50 questions. Some of the participants were asked, in addition to diet registration and survey, also to give blood and urine samples.

Purpose:

The aim was to examine food consumption and nutrient intake among women and men in Sweden.

Data contains personal data

No

Method and outcome

Unit of analysis

Population

The population consisted of persons aged 18-80 years registered in Sweden.

Time Method

Sampling procedure

Probability: Stratified

I urvalet ingick totalt 5 000 personer som var uppdelade i ett huvudurval och ett delurval. Huvudurvalet omfattade 4 000 personer och delurvalet 1 000 personer. Urvalsdesignen i Riksmaten vuxna 2010–11 eftersträvade ett representativt
urval för den vuxna befolkningen med avseende på kön, åldersgrupp (18–30, 31–44, 45–64 och 65–80 år) och region (Norrland, Svealand och Götaland).

För huvudurvalet gjordes en proportionell allokering enligt befolkningsstatistiken, vilket innebär att stora urval drogs från stora urvalsgrupper och små urval från små urvalsgrupper. Därför ingick fler personer boende i Götaland och Svealand
än personer bosatta i Norrland i urvalet. Genom att huvudurvalet stratifierades på kön, åldersgrupp och region skapades 24 så kallade strata för huvudurvalet och från varje stratum drogs ett obundet slumpmässigt urval (OSU), som innebär
att sannolikheten att komma med i urvalet är lika stor för varje person. Huvudurvalet fördelades jämnt över tolv månader, lika många personer varje månad.

Delurvalet gjordes på ett annat sätt, beroende på provhantering och logistik. Provtagningen

... Show more..
I urvalet ingick totalt 5 000 personer som var uppdelade i ett huvudurval och ett delurval. Huvudurvalet omfattade 4 000 personer och delurvalet 1 000 personer. Urvalsdesignen i Riksmaten vuxna 2010–11 eftersträvade ett representativt
urval för den vuxna befolkningen med avseende på kön, åldersgrupp (18–30, 31–44, 45–64 och 65–80 år) och region (Norrland, Svealand och Götaland).

För huvudurvalet gjordes en proportionell allokering enligt befolkningsstatistiken, vilket innebär att stora urval drogs från stora urvalsgrupper och små urval från små urvalsgrupper. Därför ingick fler personer boende i Götaland och Svealand
än personer bosatta i Norrland i urvalet. Genom att huvudurvalet stratifierades på kön, åldersgrupp och region skapades 24 så kallade strata för huvudurvalet och från varje stratum drogs ett obundet slumpmässigt urval (OSU), som innebär
att sannolikheten att komma med i urvalet är lika stor för varje person. Huvudurvalet fördelades jämnt över tolv månader, lika många personer varje månad.

Delurvalet gjordes på ett annat sätt, beroende på provhantering och logistik. Provtagningen utfördes av Arbets- och miljömedicinkliniker (AMM) i olika delar i landet och på så sätt täcktes alla regioner i Sverige in. Sverige delades in
i sju AMM-regioner och tre orter i varje AMM-region drogs för urvalet. För att få både större och mindre orter representerade ingick centralorten i respektive region och två slumpade mindre kommuner från AMM-regionen. Från varje kommun drogs sedan ett slumpmässigt urval av tolv personer varje kvartal, vilket gav 144 personer i varje region och 48 personer i varje kommun. Delurvalet var inte stratifierat. Insamlingsperioden för delurvalet delades upp i fyra perioder för att underlätta logistiken. Show less..

Time period(s) investigated

2010-05 – 2011-07

Number of individuals/objects

300

Response rate/participation rate

30%

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Physical measurements and tests
  • Time period(s) for data collection: 2010-05 – 2011-07
  • Data collector: Occupational and environmental medicine clinics
  • Source of the data: Population group, Biological samples, Other
Geographic coverage
Administrative information
Publications

Sort by name | Sort by year

Bjermo H, Sand S, Nälsén C, Lundh T, Enghardt Barbieri H, Pearson M, Lindroos AK, Jönsson BA, Barregård L, Darnerud PO. Lead, mercury, and cadmium in blood and their relation to diet among Swedish adults. Food Chem Toxicol. 2013 Jul;57:161-9.
Read full text

Amcoff E, Edberg A, Enghardt Barbieri H, Lindroos AK, Nälsén C, Pearson M, Warensjö Lemming E. Riksmaten vuxna 2010-11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket; september 2012.
Read full text
ISBN: 9789177142164

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.