Collection Citizen surveys

SND-ID: citizen-surveys.

Responsible research principal(s) for data included in the collection

Description

The studies will examine the opportunities for citizens to influence their own situation and to participate in social decision-making.

The survey was arranged as a mapping of the citizen's activities and possibilities to influence within the 'small democracy' as well as within the 'big democracy'. The 'small democracy' refer to the citizen's possibilities to influence her/his own living conditions within the framework of a number of important roles, namely the role as: resident; patient (or related to patient); husband/wife; parent of small children; parent of school-children; gainfully employed; student; and unemployed. The 'big democracy' refer to the possibilities to have an influence on more comprehensive decisions, to influence not only the personal situation but the situation for the whole country. Questions were asked about membership and activity in different organizations, as well as different attempts to influence decisions in questions concerning the whole community.

Kind of collection

Series

Research area

Consumption and consumer behaviour (CESSDA Topic Classification)

Housing (CESSDA Topic Classification)

Working conditions (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Equality, inequality and social exclusion (CESSDA Topic Classification)

Family life and marriage (CESSDA Topic Classification)

Social behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Unemployment (CESSDA Topic Classification)

Political behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

... Show more..

Consumption and consumer behaviour (CESSDA Topic Classification)

Housing (CESSDA Topic Classification)

Working conditions (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Equality, inequality and social exclusion (CESSDA Topic Classification)

Family life and marriage (CESSDA Topic Classification)

Social behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Unemployment (CESSDA Topic Classification)

Political behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Specific social services: use and availability (CESSDA Topic Classification)

Show less..

Geographic location

Sweden

Publications

Sort by name | Sort by year

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books | Libris

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris | Google Books
ISBN: 9789177982241

Petersson, Olof (ed.) (1998) Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.
Libris | Google Books | Till lärosätets (su) databas | Till lärosätets (su) databas
ISBN: 9789171507013

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

Teorell, J. (2003) Linking Social Capital to Political Participation: Voluntary Associations and Networks of Recruitment in Sweden. Scandinavian Political Studies 26(1):49-66, 2003.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Att bestämma sig för att vara med och bestämma: Om varför vi röstar - allt mindre. In Valdeltagande i förändring: Demokratiutredningens forskarvolym XII, SOU 1999:132, pp 137-204.

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år. In Medborgarnas erfarenheter: Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113, pp 13-52.

Teorell, J., & Westholm, A. (2000) Ett Europa i nationens skugga: Om det svenska valdeltagandet på europeisk och nationell nivå. In Valdeltagande och Eurpaparlamentsval: Slutbetänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val, SOU 2000:81, pp 71-120.

Show more.. (9)
First published dataset: 1995-10-31
Last updated dataset: 2019-12-11