GIS-material for the archaeological project: A settlement west of Kallerstad medieval village site_2

SND-ID: snd2327-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001575

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Swedish National Heritage Board, UV Öst

Research principal

Uppsala University rorId

Description

A settlement west of Kallerstad medieval village site

The ZIP file consist of GIS files and an Access database with information about the excavations, findings and other metadata about the archaeological survey.

Data contains personal data

No

Language

Data collection
  • Mode of collection: Field observation
  • Description of the mode of collection:
    "Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp
    av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20."
  • Time period(s) for data collection: 2003-04 – 2003-05
  • Data collector: Swedish National Heritage Board, UV Öst
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Linköping Municipality, Sankt Lars Parish, Linköping Parish

Geographic description: City of Linköping, Kallerstad 1:1

Lowest geographic unit

Parish

Administrative information

Identifiers

Intrasisprojekt: O200324

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1395-03

Producents dnr för projektet: 423-3539-2003

ProjektID: p503030

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

History and archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications
Published: 2012-12-12
Last updated: 2020-01-23